מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 14:

לזכות לכל הברכות בבני חיי ומזוני וכל הברכות ! מתוך ברכות הקדוש להרה"ק מטולנא, לספה''ק ברכת דוד מהדורה ראשונה ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $600
מחיר פתיחה:
$ 500
הערכה:
$1,000 - $1,500
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לזכות לכל הברכות בבני חיי ומזוני וכל הברכות ! מתוך ברכות הקדוש להרה"ק מטולנא, לספה''ק ברכת דוד מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרכ"ב - 1862

ברכת דוד. מהרב המפורסם וכו' ר' דוד נ"י שליט"א מגיד מישרים דק"ק טאלנא באדמו"ר הרב המפורסם איש אלקים רשכב"ה גדול מרבן שמו וכו' מהר"ר מרדכי זללה"ה מ"מ דק"ק טשארנאביל ושארי ק"ק.


מהדורה ראשונה. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, 

ז'יטאמיר, תרכ"ב - 1862. 


מהדורה ראשונה ונדירה שיצאה לאור בחיי המחבר הקדוש, עם ברכות קודשו לרוב בסוף הקדמת הספר המופלאה: "כ"ד המעתיר בעד כל ישראל לזכות לכל הברכות בבני חיי ומזוני וכל הברכות שעל ידי עבדיו הנביאים הבטיחנו ולראות בנין ציון וירושלים בביאת משיח בן דוד בבי"א דוד בהרב המפורסם מ"ה מרדכי זללה"ה"


בראשית ההקדמה הנוראה, חורט בקדשו באופן מפורש: "רבים משתוקקים וצמאים ליהנות מפניני לקוטים דבורי תורה אשר השפיע ה' בפי לעורר לבבות בני ישראל לעבודתו ית"ש מקרב איש ולב עמוק...." והמחבר הקדוש הרה"ק רבי דוד מטאלנא ממשיך ומאריך בקודשו בדיבורי פלא נשגבים. 


עב דף, 20 ס"מ.

מדף סט עד עב הדפים מחוברים אחד לשני אך מנותקים מגוף הספר,כתמים, מעט נזקי עש, מצב טוב.

 

הרה"ק רבי דוד מטולנא [תקס"ח-תרמ"ב, 1802-1882] בנו השישי של הרה"ק רבי מרדכי מטשארנאביל ותלמיד הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, כיהן באדמורו"ת בווסילקיוב ולאחר מכן עקב רדיפת השלטונות העתיק את חצירו לטולנא. בין חסידיו היה בן אחיינו הרה"ק רבי מרדכי דב מהורניסטייפול חתן הרה"ק רבי חיים מצאנז ובעל שו"ת 'עמק שאלה'. בשנת תרמ"ב קרא רבי דוד לכל חסידיו לשבות בחצרו בשב"ק פרשת אחרי מות, ובאותה שבת השיב את נשמתו בטהרה ליוצרה.

ידועה בקרב צדיקים האמרה 'ויברך דוד את השם- לעיני כל הקהל ויאמר דוד'. רבי דוד מטאלנא היה בכל דיבור ודיבור מברך את השם ומדבק לבבות עם ישראל לאביהם שבשמים, אמנם, לעיני המתבונן מבחוץ, 'לעיני כל הקהל, ויאמר דוד', נדמה היה שהוא מדבר דיבורים בעלמא... 


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא