מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 145:

עשרות הגהות חדשות בהלכה !! לרבינו מופת הדור איש אלוקי הגה"ק המנוחת אשר מטשענגער על הרמב"ם עם הביאור 'משנת חכמים' ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $2,000
מחיר פתיחה:
$ 2,000
הערכה:
$8,000 - $10,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: על העמלה בלבד

עשרות הגהות חדשות בהלכה !! לרבינו מופת הדור איש אלוקי הגה"ק המנוחת אשר מטשענגער על הרמב"ם עם הביאור 'משנת חכמים' מהדורת למברג, תקפ"ז

חידוש נפלא בעולם ההלכה !! הגהות רבות בהלכה מאת מרן הגאון הקדוש רבינו המנוחת אשר מטשענגער בספר 'משנת חכמים' על הרמב"ם [יבין שמועה- צפנת פענח] מהדורת למברג, תקפ"ז. על הלכות עבודה זרה.


מאת הגה"ק רבי יוסף הויכגעלרנטער אב"ד זאמושטש אשר מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש קם לקראתו והעריכו מאוד. מהרבנים המסכימים על ספר 'מגיד דבריו ליעקב' של הרב המגיד ממעזריטש. 


על דף השער מתנוססות חותמות הגאון הקדוש רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז אב"ד דק"ק ניר מעריעט והגליל יע"א. בעל מחבר שו"ת מהרשד"ה. היה אב"ד פיעהר-דיארמאט. 

היה בנו של הגה"ק רבי שרגא פייש יונגרייז אב"ד מישקולץ סעטשע, אחיו של מרן המנוחת אשר. 


בגוף הספר, עשרות הערות בכתב יד, בהלכה ובחידושי תורה, בכתב ידו הקדוש של הגה"ק בעל מנוחת אשר מטשענגער. ההגהות לא נדפסו מעולם. 


[1] א-קנד דף. מעט קרעים ללא חיסרון. מעט ההגהות קצוצות בסופן (ללא כל הפרעה להבנת ההגהות). מצב טוב מאוד.


מרן הגה"ק מופת הדור רבי אשר אנשיל יונגרייז מטשענגער, בנו של הגה"ק רבי שמואל מסעטשע, נערץ ונקדש, במיוחד במופתים הנוראים שפעל בענייני רפואה. רבים מרבני הונגריה הנודעים, היו מצאצאיו ומבני משפחתו הרוממה. מסופר, כי באסיפת רבנים בהונגריה שלפני המלחמה העולמית, התבקשו נכדי הרב מטשענגער לקום ממושביהם. 80 מתוך 150 המשתתפים, היו נכדי הגאון הנערץ רשכבה"ג בעל מנוחת אשר. 

רוב בני המשפחה וצאצאיו, עלו על המוקד בשואה, אך זכרו הנערץ והנקדש מוסיף לעורר רטט של קדושה בקרב עולם התורה החסידות. ספרו הק' מנוחת אשר נתקבל בחיבה יתירה על שולחנם של גדולי הצדיקים ובקרב המוני שלומי אמוני ישראל. 


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא