מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 13:

חק לישראל, סלאוויטא, ג' כרכים, תקפ"ה-תקצ"ג העותקים האישיים של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם חתימות והגהות בכי"ק

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $3,600
מחיר פתיחה:
$ 1,800
הערכה:
$4,000 - $5,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

חק לישראל, סלאוויטא, ג' כרכים, תקפ"ה-תקצ"ג העותקים האישיים של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם חתימות והגהות בכי"ק

'חק לישראל' דפוס סלאוויטא, חלקים א' ג' וה' - תקפ"ה-תקצ"ב [1825-1832]


העותק האישי של הרה"ק רבי דוד'ל מלעלוב 'הרבי של ירושלים', רבי דוד צבי שלמה בידערמאן בנו של הרה"ק רבי אלעזר מנדל מלעלוב בנו של הרה"ק רבי משה מלעלוב - צדיקי בית לעלוב הנערצים בקהל עדת אלפי ישראל. 


בכריכת הספר, חתימות בכתב יד קודשו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה, חותמות רבות, מספר הגהות בכתב יד בעיפרון, רישומים בכתב יד קודשו. כמו כן חתימת בעלות מרבי יעקב יוסף מקאליש.


פירוט הספרים: 

בראשית – סלאוויטא תקפ"ה – דפוס הרבני שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.

בראש הספר, הסכמות הרה"ק המגיד מטשערנאביל והרה"ק הדגל מחנה אפרים, הכותב 'וכבר נודע ומפורסם גודל היופי מן דפוס סלאוויטא...' והסכמת הגאון המאור הגדול רבי חיים הכהן ראפאפורט מאוסטרהא אשר ישב בראש בית הדין שפסק בפולמוס ההיסטורי בעניין זכויות דפוס סלאוויטא.


[6 [חסרים שני דפי הסכמות] רס"ו [1] דף.

כריכת מקורית, חלק מהשער בדיו אדומה, קרעים קלים, נקבי עש במעט מהדפים, כתמי זמן, מצב טוב מאוד.


ויקרא – סלאוויטא תקצ"ב - דפוס הרבני שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.


רל"ב דף. חלק מהשער בדיו אדומה. מצב טוב מאוד.


דברים – סלאוויטא תקפ"ו - דפוס הרבני שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.

[2] רנ"ו [2] דף.

כריכה מקורית, חלק מהשער נדפס בדיו אדומה, כתמי זמן, קרעים קלים, מצב טוב מאוד.


מקורות מנהג הלימוד בחוק לישראל: יסודו עוד מימי האר"י הקדוש ותלמידו רבי חיים ויטאל שאף ערך כוונות מיוחדות לכל לימוד בחק לישראל.

במקהלות חסידים מייחסים ללימוד זה של חק לישראל סגולות מופלאות ל"בני, חיי ומזוני", כמליצה על פי לשון הגמרא "חוק - לישנא דמזוני הוא" [תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ט"ז, עמוד א']. גם בקרב צדיקים נפוץ ונערך לימוד ה"חוק": הרה"ק רבי יהושע מבעלזא סירב לקבל את פני משחרי פניו בטרם סיים את הלימוד היומי. הרבי מסאטמאר התבטא כי תשובות לשאלות שהוא נשאל, הוא שואב מה'חוק'. 

צדיקי בית לעלוב הגו בספר קדוש ובלימוד נשגב זה, דבר יום ביומו, והרבה הפליגו במעלתו ובחשיבותו, כך גם בקרב חצרות קרלין, טשערנאביל וויזניץ.  


הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב המכונה בהערצה רבי דוד'ל [תר"ד-תרע"ח, 1843-1918] האדמו"ר הרביעי מלעלוב. בנם של הרה"ק רבי אלעזר מנדל בידערמאן ומרת מאטיל פייגא בתו של הרה"ק רבי צבי בן החוזה מלובלין. בהשפעת חסידי קרלין בירושלים, נסע להרה"ק ה"בית אהרן" מקרלין ונעשה לאחד מבכירי תלמידיו. 


נערץ היה על כל יושבי ירושלים בפרט, וארץ הקודש בכלל, שמו וזכרו מועלים בערגת כיסופין וגעגועים ע"י בני ירושלים של מעלה עד היום הזה והשפעתו הברוכה ניכרת עד ימינו אנו. גם הערבים המקומיים ומושלי העיר הטורקים, העריצוהו וכיבדוהו בחרדת כבוד. 

הוא היה ממונה על כולל ורשה בירושלים, והיה פעיל ביותר במעשים ובתמיכה בהרחבת היישוב ובניית שיכון ליוצאי פולין. זמן מה כיהן גם כראש ישיבת 'חיי עולם' הירושלמית. 

ילדיו היו הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידרמן [ראה פריט 39 במכירה זו] רבי יעקב יוסף בידרמן ורבי פנחס אורי בידרמן. חתניו היו רבי אברהם שלמה אדלר, רבי מרדכי דוד וינשטוק, רבי אברהם הורוביץ ורבי אהרן יהושע אליאך. נכדו היה המקובל הנודע רבי משה יאיר וינשטוק [ראה פריט 40 במכירה זו]לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא