מכירה פומבית 7 'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים
11.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 'בית השנהב' רחוב בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים
חפצי קודש, מכתבים מצדיקי הדורות, ספרי חסידות מדפוסים ראשונים, עותקים מיוחסים וחשיפות ממחנות ההשמדה באירופה.  
המכירה הסתיימה

פריט 39:

שני לוחות הברית, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ח-ת"ט, עותקו האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [קראקא] עם הגהות ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 8,000
הערכה:
$20,000 - $22,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שני לוחות הברית, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ח-ת"ט, עותקו האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [קראקא] עם הגהות ושמות לברכה והצלחה

לא נראה כבושם הזה !  של"ה הקדוש מהדורה ראשונה, אמשטרדם ת"ח. העותק האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב -קראקא, בנו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם קוויטלעך ששמר למשמרת, הגהות והקדשות. 


ספר שני לוחות הברית אמרות טהורות מפנינים יקרות חבור על שתי תורות בכתב ובפה מסיני מסורות מהגבור בגובורת איש אלקי בוצינא קדישא מרא דארעא דישראל החכם השלם בכל מדות וחכמות גלויות וסתומות הגאון אשר שפעת יפעת אור תורתו זרח בכל התוצה מקצה אל קצה כבוד מהר"ר ישעיה במהר"ר אברהם הלוי זצ"ל ממשפחת הורוויץ הספון וטמון במנוחתו בארעא קדישא...


 מהדורה ראשונה אמשטרדם ת"ח - ת"ט [1648-1649] דפוס עמנואל בנבנישתי. 

עם שער נפרד להקדמת 'ווי העמודים' מאת בן המחבר רבי שעפטיל סג"ל.

'מרוב ענוה כאשר גבר ענותנותו הוא לקיים מצות כבוד אחר מות אביו קרא אותו בשם הקדמה כאלו אינו ספר בפני עצמו רק הקדמה בעלמא לספר אביו הגדול...אמנם הוא ספר גדול ברב איכות וחדושים מופלאים....


עותק נדיר וייחודי זה, השמור במצב טוב מאוד, היה שייך כאמור להרה"ק מוהרשנ"ן מלעלוב, צדיק יסוד עולם שעלה ונתעלה בקדושה ובטהרה בירושלים עיר קדשנו, ולימים נסע להסתופף בצל רבו הרה"ק רבי ישראל מסטולין ['הינוקא' המכונה גם 'הפרנקפורטער' ע"ש מקום ציון קדשו], בין השנים תרע"ג-תרפ"ו קבע יתדות חצרו בעיר ואם בישראל 'קראקא' המעטירה ומשם נפוץ שמו בכל רחבי פולין. 

 

בתוך המהדורה המיוחסת של הספר של"ה הק', הניח קוויטלאך והזכרות בקשה שקיבל והם נשתמרו עד עצם היום הזה למעלה מ-90 שנה, בלא שאיש ההין לגעת בהם ולהוציאם מהמקום המדויק שהכניסם הרה"ק בשעתו. 


בראש הספר: שמות המקדישים, בכתב יד גדול ועגול הנחזה לכתב ידם של רבוה"ק לבית לעלוב.

כמו כן חתימות בעלות חשובות שלא פוענחו. 


בתוך הספר שתי הגהות בכתב יד קודש על גבי הכרך הנדיר:

האחת ארוכה, בראש מנין המצוות המתחיל כידוע בפרשת בא, הוסיף את מנין המצוות שלפני פרשת בא, ע"פ ספר החינוך. 

ההערה השניה, בת מס' שורות, הערה בקבלה, בעניין משא ומתנה באמונה


בין הקוויטלאך וההזכרות, מופיעה פיתקא מרתקת ובה חשבון הוצאות עבור בית הכנסת ובסופה נכתב 'וד' ירחם עלינו בזכות אבותנו שלא יהא ח"וש שום מכשול ושום פקפוק ושיהא עסיקתנו למזל וברכה והצלחה ולכל ישראל לאלטער אמן ואמן'.

מעבר לפיתקא, סיכום בעיפרון על ההוצאות המוזכרות בפיתקא בכתב יד הרה"ק רבי שמעון נתן נטע. 

בתוך הספר שמורים גם חוטי טלית קטן שבלה והמנהג הידוע לשמרם בתוך ספרי קודש. כמו כן, דף ממחזור תפילה לשלש רגלים. 


[1], מד, [3] ב-תכא דף. [חסר דף אחרון]. חיזוקים קלים בשולי דפים בודדים. קרעי יושן בשולי דפיםכריכה קדמית מנותקת. שדרת כריכה במצב בינוני. כריכה מקורית, מצב כללי טוב.


הספר עמד בבית בנו בכורו הרה"ק רבי פינחס חיים, נשמר בסילודין וברטט קדושה וכאמור, לא נגע בו איש מעולם. 

מצורף אישור היורשים. 


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא