מכירה פומבית 2
21.8.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הקישון 1 טבריה, ת.ד. 2215, מיקוד 1412102
שלום רב!
הננו שמחים לבשר לכם על מכירה מס' 2 
בה מוצעים למכירה 
חסידות דפוס ראשון ועותקים מיוחסים בעלות והגהות 
ליקוטי מוהר''ן שארית הפליטה
חתימות והקדשות מאדמורי''ם ורבנים,
מכתב מעניין מאדמו''ר הנתיבות שלום לסדר בחמי טבריה רחיצה בחינם לנזקק.
כרוזים ופולמוסים היסטוריים גיוס בנות,
הבחירות הראשונות לכנסת, ודעתם של הרב מבריסק והחזון אי''ש כפי שהצטיירו על ידי שני הצדדים.
הרב מבריסק והחזון אי''ש מסמכים ומכתבים אודות דעתם בעניינים שונים
לרגל יום השנה לאדמו''ר הקדוש מבעלז החל ביום המכירה הובאו פריטי דפוס רבים מהלוויתו וקול קורא עליו חתם בחייו, כמו''כ הזמנות ופריטים מעניינים נוספים מחתונות משפחתו אחיינו הרבי שליט''א וילדי הרבנית הצדקנית ע''ה.
הרה''ק רבי יואליש מסאטמר מסמכים מעניינים על ביקורו בארץ ועל תמיכתו ברבי עמרם בלויא בימי הפולמוס הקשה אודות נישואיו לרות בלויא.
מכתב בשפה האנגלית מראש נטורי קרתא רבי עמרם בלויא למנהיגי העולם לבוא להיפגש עם נציגי נטורי קרתא ולשמוע מהם את דעתם על המדינה
תכתובות מעניינות למהרי''צ דושינסקיא על ישיבתו בראשית שנות הקמתה למחסה לפליטי החרב שניצלו מגיא ההריגה.
ספרים וקונטרסים נדירים רבים
המכירה הסתיימה

פריט 14:

ספר ''זוהר חדש'' ליוורנו'' תרכ''ו העותק האישי של הרה''ק רבי פנחס נתן סאפרין מרידיק ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $440
מחיר פתיחה:
$ 200
עמלת בית המכירות: 20%

ספר ''זוהר חדש'' ליוורנו'' תרכ''ו העותק האישי של הרה''ק רבי פנחס נתן סאפרין מרידיק בנו של הרה''ק רבי אליעזר צבי מקאמארנא זיע''א
רבי פנחס נתן נולד בשנת תרט"ו לאביו הרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמארנא זצ"ל בן הרה"ק מהרי"א מקאמארנא זי"ע, והי' חתנו של הרה"ק רבי נפתלי חיים הורוויץ מזילין זי"ע שעלה לארץ הקודש ונתפרסם בשם הרה"ק רבי נפתלי חיים מדזיקוב, בן הרה"ק רבי מאיר בעל אמרי נועם מדזיקוב וחתן הרה"ק ר' משה'לי דאמבראווער ב"ר מרדכי דוד מדאמבראוו וחתן הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע ובזוו"ש נשא את בת הרה"ק בעל עטרת ישועה מדזיקוב זי"ע אחיו של חותנו בזוו"ר.
רבי פנחס נתן התגורר בעיר רידיק והנהיג שם עדה גדולה של חסידי קאמארנא, בעת מלחמת העולם הראשונה ברח לארץ הונגריה וישב בעיר נאנאש ואח"כ חזר למקומו לעיר רידיק והמשיך שם כבתחילה.
רבי פנחס נתן הי' מפורסם מאוד בהפלגתו בחכמת הקבלה וכל גדולי דורו שהכירו אותו ראו בו אחד מגדולי המקובלים בדורו, בהיותו על שבת קודש בעיר מונקאטש אחר פטירת אביו הק' הזמינו הרה"ק בעל דרכי תשובה לקידוש בשבת ושוחחו בתורת הקבלה והשיחה נארכה שעות ארוכות, לאחר שנפרדו אמר הדרכי תשובה "תייתי לו לרבינו מקאמארנא שהניח בן גדול כמותו". וכן הרש"ב מליובאוויטש הביע התפעלות עצומה ממנו אחר ששוחחו בתורת הקבלה בעת פגישתם בעיר הנופש קארלסבאד.
רפ''נ לא זכה לזש"ק ל"ע, וביקש מאביו שיברכו בזש"ק ענה לו אביו שהוא אין ביכולתו לעזור לו רק אם ירצה הרה"ק בעל בני שלשים מקאסאן לעזור לו אזי יוושע, נסע רבינו לש"ב הרבי מקאסון הבני שלשים זצ"ל (שניהם היו נכדים ממשפחת ספרין אביו של העטרת צבי, וקורבא מיוחדת שררה ביניהם) ואמר להבני שלשים שאביו אמר לו שהוא יכול לעזור לו, ענה לו הבני שלשים שישלח לו סכין על ראש השנה ואם יצליח שיחתוך החלה ביום א' של ר"ה בסכין זה אז ידע כי יפקד בבנים, ואכן עשה כן ושלח סכין לקאסון על ר"ה. בערב ר"ה באשמורת הבקר קודם סליחות שאל הבני שלשים להגבאי אם הכין הסכין של רבי פינחס נתן וענה הן, אחר סליחות הזהיר עוד הפעם להגבאי למען השם יזהר להכין סכינו של רפ"נ לסעודת הלילה, וכן במשך היום הזהירו כמה פעמים על כך, וכן לאחר תפלת מעריב ולמעשה שכח הגבאי ולא הכינו, ויהי אחר נטילת ידים ראה הבני שלשים כי הסכין איננו ותיכף רמז להגבאי נָא! ורץ הגבאי במהירות יתירה להביאו ובהגיעו סמוך לשלחן נפל הסכין לארץ ונשבר לרסיסים אז נתוודע שלא הסכימו מן השמים שיפקד בזש"ק אחר היו"ט צוה הבני שלשים שיכתבו לרבינו כל המאורע.
רפ''נ החזיר נשמתו ליוצרו ביום כ"ט אדר תרצ"ב בעיר רידיק ושם מנו"כ, בן אחיו הרה"ק ר' שלום מקאמארנא בנו יחידו של בנו יחידו של הרה"ק רבי יעקב משה מקאמארנא הספידו הספד גדול. ואת מקומו ברידיק מילא חתן זוגתו השני' הרה"צ רבי יחזקאל הלברשטאם ב"ר סיני מזמיגראד .

מצב מצויין כמה חתימות פנחס נתן בהה''צ מקאמראנא
הגהות קדומות רבות 


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא