Auction 2
Aug 21, 2019 (Your local time)
Israel
 Kishon street 1, Tiberya
שלום רב!
הננו שמחים לבשר לכם על מכירה מס' 2 
בה מוצעים למכירה 
חסידות דפוס ראשון ועותקים מיוחסים בעלות והגהות 
ליקוטי מוהר''ן שארית הפליטה
חתימות והקדשות מאדמורי''ם ורבנים,
מכתב מעניין מאדמו''ר הנתיבות שלום לסדר בחמי טבריה רחיצה בחינם לנזקק.
כרוזים ופולמוסים היסטוריים גיוס בנות,
הבחירות הראשונות לכנסת, ודעתם של הרב מבריסק והחזון אי''ש כפי שהצטיירו על ידי שני הצדדים.
הרב מבריסק והחזון אי''ש מסמכים ומכתבים אודות דעתם בעניינים שונים
לרגל יום השנה לאדמו''ר הקדוש מבעלז החל ביום המכירה הובאו פריטי דפוס רבים מהלוויתו וקול קורא עליו חתם בחייו, כמו''כ הזמנות ופריטים מעניינים נוספים מחתונות משפחתו אחיינו הרבי שליט''א וילדי הרבנית הצדקנית ע''ה.
הרה''ק רבי יואליש מסאטמר מסמכים מעניינים על ביקורו בארץ ועל תמיכתו ברבי עמרם בלויא בימי הפולמוס הקשה אודות נישואיו לרות בלויא.
מכתב בשפה האנגלית מראש נטורי קרתא רבי עמרם בלויא למנהיגי העולם לבוא להיפגש עם נציגי נטורי קרתא ולשמוע מהם את דעתם על המדינה
תכתובות מעניינות למהרי''צ דושינסקיא על ישיבתו בראשית שנות הקמתה למחסה לפליטי החרב שניצלו מגיא ההריגה.
ספרים וקונטרסים נדירים רבים
The auction has ended

LOT 2:


לוט מסמכים מחתונתו ההסטורית של כ''ק אדמו''ר מבעלז ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $200
Start price:
$ 100
Estimated price:
$200
Auction house commission: 20%


לוט מסמכים מחתונתו ההסטורית של כ''ק אדמו''ר מבעלז שליט''א  עם בת כ''ק האדמו''ר בעל הישועות משה מויז'ניץ זיע''א.


1. הזמנה מהסבא האדמו''ר האמרי חיים זיע''א מויז'ניץ עם המעטפה המקורית כתובה בכי''ק.
2. הזמנה מועד חסידי בעלז לחתונה שתתקיים אי''ה אור לט''ז אדר א' התשכ''ה בשיכון ויז'ניץ בבני ברק. ''ציבור אנ''ש מוזמנים גם על הפארשפיל במוצש''ק בבית דוד החתן כ''ק מרן רשכבה''ג מבעלזא זיע''א רחוב אחד העם 63''.
3. סיקור מעניין בעיתון ידיעות אחרונות על 'החתונה הגדולה' תמונות מעניינות של החתן והכלה וחלת הסעודה שאורכה 2 מטר.

catalog
  Previous item
Next item