מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 35:

אגרת שליחות מאת חכמי חברון, ובראשם רבי חיים אברהם ישראל זאבי – חברון, ת"ץ

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 3,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

אגרת שליחות מאת חכמי חברון, ובראשם רבי חיים אברהם ישראל זאבי – חברון, ת"ץ


אגרת מאת גדולי חכמי חברון "פדיון שבוים",  חברון, ת"ץ.


האגרת נשלחה בידי השד"רים רבי חיים יוסף אלישר ורבי אליהו בן ארחא. אל קהילת אנקונה, רבניה, גביריה ופרנסיה. בבקשה לבוא לעזרת תושבי חברון, במכתב כתובים הרבנים כי קהילות קושטא, אזמיר ומצרים פתחו בהצלה תחילה והפרישו ממונם נדבה סך "עשרת אלפים פייסאש, אמנם אין הקומץ משביע וסכנה לא זזה ממקומה כי נשארנו ממושכנים על סך חמשה עשר אלף... וכבר יודע בשערים כל התלאה אשר מצאתנו כי הגענו עד שערי מות ביד גוים אכזרים הנושים בנו סך עצום ורב, ויהי כי עלתה צעקתינו למרום..."

על האגרת חתומים הרבנים:

רבי ישראל זאבי - (תט"ו-תצ"א) מחכמי חברון בעל "אורים גדולים" (תקי"ח), נכדו של רבי אברהם אזולאי בעל "חסד לאברהם". חתן רבי אברהם קונקי בעל "אבק סופרים".

רבי דוד מלמד - תלמידו וחתנו של רבי אברהם ישראל זאבי, יצא לשליחות עם רבי ישראל הכהן (החתום באגרת שלפנינו), תשובה הלכתית ממנו נדפסה בשו"ת "מים רבים" לרבי רפאל מילדולה. עבר בפיררה שבאיטליה ושם יסד את חברת 'תקון חצות' בשם 'חדשים לבקרים', ביקר גם בארצות אשכנז. בשנת תקכ"ב נתמנה כראש רבני חברון. בניו: רבי ישראל חיים, רבי אליהו ורבי אברהם מלמד.

רבי ישראל הכהן – נפטר לפני שנת תק"י. מחכמי חברון, בשנת תפ"ז חתם על כתב שליחות רבי אברהם גדיליה ורבי יום טוב קריספו, בשנים תע"ח-תפ"ה היה בשליחות חברון באירופה עם חברו רבי דוד מלמד.

רבי מאיר גדליה, רבי אברהם בן ארחא. רבי יוסף קסטיל. רבי יהודה שלמה.

מתחת לחתימות רבני חברון הנ"ל, הוסיפו החכמים השדר"ים 9 שורות (בכתב יד רבי חיים יוסף אליישר ) ובחתימתם ונכתב, כי לא יכלו להגיע אל אנקונה, מחמת שהגוים נתנו להם ארכת זמן של שנתיים, וכבר עברו שנה וחצי, ואם יסעו אל אנקונה לא יוכלו לעמוד בזמן שנקצב, והם נאלצים לחזור לחברון, "וכבר עבר שנה וחצי ואם ח"ו יעברו השתי שנים מבלי תועלת הוני'ם מרה תהיה באחרונה מה שאין הפה יכולה לספר ותהיה העיר ההיא נטולה מן היאודים... היא הסיבה שלא הלכנו למחנה תהלתם כדת מה לעשות כי הזמן קצר והמלאכה מרובה". במכתב מבקשים השד"רים שישלחו את תרומתם לחברון לידי רבי נחמיה חי הכהן. את האגרת בתוספת דבריהם שלחו הרבנים השד"רים מפירארא לאנקונה בשנת אשר' ב'א'ר'ץ' המה לפ"ק [תצ"ג].

אגרת זו וענין שליחותם לאנקונה לא נרשם בספרו של יערי, שלוחי ארץ ישראל.

רבי אליהו בן ארחא נכדו של רבי אליעזר ב"ר יצחק ארחא מחכמי עזה וחברון, בשנת תק"ד חתם על אגרת שליחותו של רבי אברהם גדליה. בשנת תקכ"ג חתם על אגרת שליחותם של רבי חיים רחמים באגאייו ורבי יצחק זאבי, הסכים יחד עם חכמי חברון על ספר "ברכי יוסף" להחיד"א (תקל"ג). בן לויתו רבי חיים יוסף אלישר - ב"ר אברהם אלישר מירושלים. בשנת תע"ב היה בשליחותו באמשטרדם והביא לבית הדפוס את הספר "נגיד ומצוה" לרבי יעקב צמח, בנו רבי יעקב אלישר שליח חברון בשנת תקל"ה.

[1] דף מקופל כתוב על עמוד אחד. 30 \ 22 ס"מ. דף איכותי. מצב טוב מאוד.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא