מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 47:

חיבור על הש"ס שלא נדפס – כתב יד נכד המהרשש"ך – [פראג], תקל"ז

נמכר ב: $3,000
מחיר פתיחה:
$ 3,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

חיבור על הש"ס שלא נדפס – כתב יד נכד המהרשש"ך – [פראג], תקל"ז


כתב יד, חידושים בסוגיות הש"ס, כתיבת יד [אוטוגרף] של אחד מגאוני פראג \ ברסלוי, שנת תקל"ז.


לא נתבררה לנו זהות הכותב. אמנם רמזים רבים משוקעים בתוך הכתב יד אודות המחבר.
את כתב יד זה כתב מחברו בשנות חייו המתקדמות, כשהוא מחזיק ישיבה ומרביץ תורה בתלמידים: "ובימי חורפי הקשיתי זה על רש"י...", "ובדרך פלפול לתלמידים אמרתי להם שיש...", "בקיץ תקל"ז התחלתי עם הבחורי' שלי מס' יבמות ומעט הנתחדש בהעברה בעלמא רשמתי לזכרון בס"ד", "יום א' ו' ניסן תקל"ז סיימתי מס' שבת... והצעתי לפניהם איזה חידושי' שהעליתי בסיומא דמסכתא... אמרתי הדרן עלך דהיינו שקשרתי משנה דסוף שבת עם משנה ראשונה בקישור נפלא ואח"ז הסבנו יחד בסעודת מצוה כראוי ע"כ ארשום קצת... "

הכותב הוא, נכדו של הגאון רבי שמואל שאטין (מהרשש"ך, ת"ד-תע"ט) בעל "כוס הישועות": "זקיני הגאון מהרשש"ך ז"ל", "שוב מצאתי בס' קול יהודא הביא תירץ זה בשם זקיני הגאון מהרשש"ך ז"ל ונהניתי מאד שכוונתי לדעת זקיני הגדול...". בנוסף, כותב כי מחותנו הוא הגאון רבי ישעיה פיק ברלין (תפ"ה-תקנ"ט): "וכתבתי קו' זו למח' ידידי הגאון מ' ישעיה פיק שי' והשיב לי...", "והגאון מח' מ' ישעיה פיק". בכתב יד מזכיר הגאון הכותב חידושים מכתב יד הגאון רבי יהונתן [אייבשיץ ?]: "אח"ז ראיתי בכתב מהגאון מו' יהונתן ז"ל...", "עי' קו' הגאון מ"ו יהונתן...". וכן חידושים שנשא ונתן או ששמע מחכמי דורו, כגון: "איברא ראיתי שכתוב הרב מה' מאיר ב"ר שמחה מליסא...", "ושמעתי שקו' זו הק' הרב רבינו חיים מודעי איש ירושלמי בהיותו בפראג...", "ועי' עוד מעבר לדף מה ששיך לזה ליישב קו' הגאון מפ"פ דאדר והוצעתי דברי' אלו לפני המחבר עצמו ס' שושנת עמק [ספר שושנת העמקים] ה"ה הגאון אב"ד דפפ"ד הנ"ל ( מדובר ברבי יוסף תאומים בעל פרי מגדים)...", "ישוב זה אמרתי להגאון אב"ד דפוזן יע"א והסכים כי אמת עמדי", "עמיתי מחו' התור' מ"ו פייבל הקשה לי", "ואחי הגדול מ"ו צ"ה הרב דק"ק דאברד [?] השיב לי... עכ"ל אחי הרב המאה"ג".

[31] דף. 58 עמודים כתובים. מצב בינוני, קרעים עם חסרונות טקסט. כתמים ובלאי. דפים מנותקים. בתחילת הכתב יד רישום "היום יום א' חיי שרה תרע"ב לפ"ק העתקתי כתב יד הזה הק' גרשון מניס ב"ר נ"ש".