מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 7:

לא פורסם מעולם ! סיפורי חלומות – בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלקי רבי יהודה פתיה בעל "מנחת יהודה"

נמכר ב: $1,800
מחיר פתיחה:
$ 1,500
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

לא פורסם מעולם ! סיפורי חלומות – בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלקי רבי יהודה פתיה בעל "מנחת יהודה"


קונטרס "סיפורי חלומות", כתובים בעצם כתב יד קדשו של הגאון המקובל האלקי רבי יהודה פתיה בעל "מנחת יהודה". הכתב יד כולל [6] עמודים, בהם מספר רבי יהודה פתיה מחלומותיו ואת פתרונם. באו כאן 15 חלומות יוצאי דופן של הרב פתיה – דברים מבהילים.


להלן ציטוט של מעט מתוכן הדברים:

• חלום שהיה ביום א' ה' כסלו שנת תרצ"ב בו ראה את אליהו אל עיני בן אחות אמו

• ליל ז' כ"א כסלו תרצ"ז, "בחצי הלילה היתי יושב ומתנמנם קודם הנטילה ונפל בפי פסוק להנחיל אוהבי יש וכו' והייתי מפרשו..."

• ליל ב' כ"ב סיון תרצ"ח, "בהיותי נרדם בשינה נצטייר ברגע א' לנגד עיני ד' אותיות הוי"ה... בכתב מיושר מאד שאי אפשר בעולם להיות כתב מיושר כמוהו..."

• אלול תרצ"ג, "בהיותי לומד ביום במדרש בית זלכה נתנמנמתי מעט באמצע לימודי וראיתי את ירמיה הנביא ע"ה שבא אלי בשליחות הקב"ה ליתן מעט מנבואתו עלי והניח..."

• תשרי תרצ"ה, "ביוה"כ שחל להיות בשבת בעת היות הש"ץ בסליחה שאחר מוסף המתחלת שמם הר ציון וכו' נתנמנמתי מעט וראיתי את עצמי שהולך..."

• שנת תרצ"ד ליל ו' כ"ה טבת, "ראיתי שעליתי לדוכן וברכתי לציור ברכת כהנים"

• תרצ"ד ליל ו' ר"ח אדר, "ראיתי את שמעון בני תנצ"ב שנוטל קופות עפר ממקום למקום ואמר לי שזה הוא עונש..."

• תרצ"ד ליל ה' ערב ר"ח אב, "ראיתי בחלום איש א' שיש בו רוח תחת ידו השמאלית ואותו הרוח היה נתון בתוך קופסא זכוכית קטנה ..."

• ליל ה' ד' תשרי (תרצ"ה), "חלמתי שיש אליהו נביא א' למטה בעוה"ז, וה' אליהו אחרים כדגמתו בה' רקיעים..."

בשלושה חלומות כותב הרב חלומות שכבר כתבם בספרו בית לחם יהודה.

למיטב הבדיקה שערכנו, הדברים לא נדפסו ולא פורסמו מעולם.

רבי יהודה פתיה (תרי"ט-תש"ב) מגדולי המקובלים במאה ה – 20. גאון וקדוש. תלמיד מרן רבינו ה"בן איש חי" זיע"א. מתקן הנשמות בחייהם ובמותם. בקי בפתרון חלומות, ורבים השכימו לפתחו, כדי שיאציל מברכתו עליהם. דיבר עם שדים לשם הוצאת דיבוקים לנפטרים על מנת להוציאם מגוף האדם. קמעות שכתב היו עושות פרי ומצילות חיים. ערך תיקונים רבים להצלת כלל עם ישראל, כולל בתקופת השואה בה חיבר את "מחברת אסירי התפילות". רוב ספריו עוסקים בתורת הקבלה, והפכו לספרי יסוד בלימוד תורת הנסתר. בית לחם יהודה" – פירוש על עץ חיים למהרח"ו. "יין הרקח" – פירוש על אידרא רבא ואידרא זוטא. "מנחת יהודה" – פירוש על תנ"ך, תלמוד וספרי קבלה כולל שיחות עם דיבוקים וסדר הוצאת הדיבוק. "מתוק לנפש" – פירוש על סבא דמשפטים. "אפיקי מים" – פירוש עיוני על עץ חיים. "עטרת רחל" פירוש על פרקי אבות. "כתר צדיק" – על חמשה חומשי תורה. "אסירי התקוה" סדר תפילות ובקשות על כל צרה שלא תבא. "חסדי דוד" "משלי בבל" ועוד. וכן כתבי יד נוספים שעדיין לא ראו אור דפוס.

[6] דפים. 6 עמודים כתובים. 3 דפים ריקים. 20.5 \ 12.5 ס"מ. בכותרת שני העמודים הראשונים "ספורי חלומות". מצב טוב מאוד.