מכירה פומבית 10 פריטים מיוחדים
30.10.19
ישראל
 אליהו מני 14, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 41:

חיבור מיוחד בכתב יד הגאון רבי אביגדור בכ"ר אברהם מקושטא – סוף המאה ה – 18 – פרטים היסטורים לא ידועים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $1,500
מחיר פתיחה:
$ 800
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

חיבור מיוחד בכתב יד הגאון רבי אביגדור בכ"ר אברהם מקושטא – סוף המאה ה – 18 – פרטים היסטורים לא ידועים


חיבור בכתב יד, מילון חרוזים, מאמרי חז"ל ופתגמים מתחרזים. בכתב יד רבי אביגדור בכ"ר אברהם מקושטא. כולל נוסחי מצבות שכתב, חידות חכמים, משלים ומליצות. פרטים היסטורים מחיי התקופה, משפחת אביגדור וחכמי קושטא. חיבור שלם וגדול. קושטא, המחצית השניה של המאה ה – 18.


הכתב יד כולל אלפי פתגמים ומאמרי חז"ל המפוזרים ברחבי התלמוד הבבלי בעיקר, וכן מכ"ד ספרי התנ"ך, כמו כן מליצות רבות, שעל פיהם ניתן לכתוב מכתבים, הקדמות והסכמות לספרים, נוסחי מצבות ועוד, בדרך המליצה והשיר, עם סיומים מתחרזים, באופן נאה ומשובח. וכפי שנהגו חכמי הספרדים במשך מאות בשנים, כידוע מספריהם. ברבים מהמאמרים מביא הרב הכותב גם את המקור בש"ס.

בסוף הכתב יד (החל מעמ' 157), שירים, מליצות ונוסחי מצבות שכתב המחבר, וכן נוסחי מצבות שכתבו אחרים והביאם כאן המחבר. ביניהם נוסחי מצבות של רבני טורקיה ובני משפחותיהם: "על מצבת קבורת עטרת ראשי הרב אבא מארי זלה"ה זי"ע יסדו אחי הח"ר יוסף", אביו, רבי אברהם אביגדור מגדולי חכמי קושטא. באותו עמוד רשימת המספידים בשבעת ימי האבל "בק"ק אלאמאניס ע"ג המיטה הרב מהר"י ירושלמי. ב[ו] ביום בבית החיים שחר"א פאלומבו. יום שבת – שחר"י דאנון. יום א – שחר"י אסא. יום ב' – שחר"א אלפאנדארי [אהרן אלפנדארי]. יום ג' - שח"ר משה קצבו. יום ד' – הח"ר אליא בכמה"ר יעקב. יום ה' - בתשלום ז' – שחר"א אשכנזי". "על מצבת אחי הח"ר יוסף זלה"ה השיר והמליצה יסדם שח"ר יעקב אסא נר"ו". "על מצבת בבת עיני בתי שרה שנפטרה במגפה הרה ויולדת יסדתי השיר הזה והמליצה". "על מצבת ידיד נפשי בני אליא בחור וטוב חכם ודעתן יפה עינים וטוב רואי נפטר בן ט"ז שנים במגפה ביום ט"ו אדר התק"ן יסדתי אלו הבתים מכאב לבי..."

בדף 165 "משל ומליצה דברי חכמים וחידותם", חידודים בדברי מליצה וחידות עם פתרונן. בעמ' 157 "ממורי ורבי הרב המובהק מהר"א נחום זלה"ה על מצבת הגביר דוד, אם חרשתם בעגלתי לא תמצאון את חידתי, אם דפקתם עלי דלתי אז תמצאון את ראשיתי..." "על הרופא שמו רפאל". "על מצבת מהראנ"ח". "על מצבת בת מהרי"ט ן' יעיש". "על מצבת הרמ"ו". "על מצבת אהרן ן' אוזידיו נפטר ך' אדר תקל"ז".

רבי אבגידור בכ"ר אברהם נולד בקושטא ולמד אצל הגאון רבי אליעזר נחום בעל "חזון נחום". אביו רבי אברהם, גאון ומפורסם בקרב חכמי קושטא מחבר ספר שו"ת "זכור לאברהם" (קושטא, תקפ"ז), שם עמד בראשות ישיבה והעמיד תלמידים הרבה, חתנו של רבי יצחק בן דוד מקושטא בעל "דברי אמת". בספרו משולבים גם חידושים מאת בניו, רבי יוסף ורבי אביגדור.

כותבי קורותיו כתבו שנפטר בסביבות שנת תקמ"ז, אולם בכתב יד שלפנינו עדות בכתב יד בנו, כי נפטר ביום השישי כ"ב אדר תקמ"ב. בנוסף, לרבי אברהם היו שני בנים רבי אביגדור ורבי יוסף כאמור. לרבי אביגדור בן בשם אברהם, בכתב יד שלפנינו מתגלה שהיה לו בן אליהו ובת שרה שנפטרו בקיצור שנים. בנו השני של רבי אברהם, רבי יוסף עשה הגהות והוספות על ספרי אביו. לרבי יוסף בן בשם רבי אביגדור, בנו הוא רבי אברהם אביגדור (נין רבי אברהם, שהדפיס את ספר זכור לאברהם).

[104] דפים. כתובים משני צדדים. מספור הדפים משובש. גודל 34 \ 21 ס"מ. מצב כללי טוב. כריכת עור מקורית. הכריכה ודפים רבים מנותקים. קרעים בשולים. בדף ראשון ושני קרעים קטנים עם חסרון טקסט.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא