Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 200:

דף קרבי - בחתימת האל"מ אליעזר אמיתי - כשבועיים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים.


Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

דף קרבי - בחתימת האל"מ אליעזר אמיתי - כשבועיים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים.
'דף קרבי' לחיילים ולמפקדים (מס' 1) מיום י"ד באייר תשכ"ז  - 25/5/1967 כשבועיים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים.

ב'דף' אשר נועד לחזק את חיילי צה"ל פונה אלוף משנה אליעזר אמיתי [איש הפלמ"ח ומפקד חטיבת ירושלים במלחמת ששת הימים] גם לאויב הערבי במסר מאיים: 'הפעם באנו כדי להזהיר את האויב אשר לידינו כי לא יעיז לזוז. באנו להזכיר לו כי אם יפתח במעשי איבה יהיה שטחו הוא לשדה המערכה. הפעם באנו כדי להזכיר לאוייב כי ברצותנו - הכותל, הר הצופים, קבר רחל ואף יריחו- הם שלנו.' לאחר מכן פונה האל"מ למגיני ירושלים לחזקם לקראת הקרב העתיד. בחלקו העליון של ה'דף' ציור בתיה של העיר ירושלים. בשולי הדף חתימת ידו של האלוף אמיתי.

אלוף-משנה אליעזר אמיתי (איכט) - (1925 – 2013) היה איש הפלמ"ח ומפקד חטיבת ירושלים בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים.

22x28 ס"מ.

מצב; טוב מאוד, נקבי הידוק זעירים.