Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 232:

נשמת כל חי - עם גניבה ספרותית אבן הבוחן.


Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

נשמת כל חי - עם גניבה ספרותית אבן הבוחן.

מאמר נשמת כל חי - שנאמר בבכי תמרורים [על מות] האדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב, מאת רבי יצחק וובר. קאלאמעא (קולומיאה), תרס"ד 1904. כרוך עם: ספר חידוד התלמידים, והוא אבן הבוחן  - ורשה, תרס"א 1901. פלפולים בדרך קושיא ותירוץ לחדוד הבחורים, ח"א תשובות, ח"ב חידושים,  ספר זה חובר ע"י ה״ר משה יעקב בריגל, בווארשא תרנ"א (לפני כן חובר בפאדגורזע תר"ן), ולפנינו מופיע רבי יעקב ב"ר ישראל צבי בורנשטיין, וורשא תרס"א. שני הספרים זהים לחלוטין, (כנ"ל ח"א תשובות, ח"ב חידושים, מספר הדפים. והתוכן) ספר זה נגנב מרבי משה יעקב, והדפיסו על שמו רבי יעקב בורנשטיין.

16, 112, עמ'.

מצב; קרעים, דף השער פגום, נייר יבש ומצהיב, כתמים, חתכים בשוליים.