Subasta 17
1.8.19 (Su hora local)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
La subasta ha concluido

LOTE 7:

ספר "סדר הקבלה" (סדר עולם) לרבי אברהם אבן דאודי מנטובה רע"ד דפוס שמואל לטיף

Vendido por: $1 000
Precio inicial:
$ 1 000
Comisión de la casa de subasta: 23% Más detalles
IVA: 17% Sólo en comisión

ספר "סדר הקבלה" (סדר עולם) לרבי אברהם אבן דאודי מנטובה רע"ד דפוס שמואל לטיף

ספר "סדר הקבלה" לרבי אברהם אבן דאודי השלם, מנטובה, רע"ד. דפוס שמואל לטיף. 


אחד מספרי התולדות החשובים ביותר. 


רבי אברהם אבן דאודי תלמיד תלמידי הרי"ף מקדמוני ראשוני ספרד האנדלוסית. לולי ספר זה לא היו נותרים לנו כמעט ידיעות על חכמי אליסאנה הרי"ף וגדולי תלמידיו וידיעות רבות שאבן דאודי התלמיד הוא המקור היחיד שלהם. 


ברבים מהמהדורות בוצעו קציצות בחלקים גדולים של הספר בדברי ימי מלכי הרומים ובעוד פרקים. לפנינו הספר המלא כפי שהדפיסו שמואל לטיף.  


לב דף, שלושה דפים אחרונים הושלמו בצילום. 

19 ס"מ

מצב טוב, כתמים.

כריכה חצי עור.