מכירה פומבית 17 סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
18.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה תתקיים במשרדינו ברחובות הבוכרים דוד 5 ירושלים.
הוספנו פריטים חדשים ומיוחדים בסוף הקטלוג.
דף בכתב יד קודשו של הגאון המקובל הבן איש חי זצוק"ל בעניני קבלה.
כתב יד תימני 'שלש מגילות' בכתיבה יוצאת דפן, 210 עמ'.
קופת צדקה 'להכנסת כלה' כסף 800 חתום גרמניה מרהיבה.
ספר תורה מרוקו עם ארגז, רמונים ואצבע קריאה מכסף, גודל קלף 36 ס"מ.
ועוד....
המכירה הסתיימה

פריט 2:

שלחן ערוך ארח חיים עם שתילי זתים חלקים א'-ב'  

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 25
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שלחן ערוך ארח חיים עם שתילי זתים חלקים א'-ב'  
שלחן ערוך ארח חיים חלקים א'+ב': עם חידושי דינים ר' משה איסרלש באר הגולה ועם שתילי זתים : והוא פירוש קיצורי הדינים מהלבוש ומכל התלמוד ופסקי הרי"ף והרא"ש והמרדכי והרמב"ם ובקצת מקומות מאמרי הזוהר חברו כמהר"ר דוד בכמוהר"ר שלמה מזרחי משרקי מק"ק צנעא. 
ירושלם : דפוס מערכת הצבי, תרנ"ה

הספר הובא לדפוס בשנים תרמ"ה-תרמ"ו על ידי ר’ משה השאש, בדפוס יצחק (צ"ל: יעקב) מרדכי הירשענזאהן בירושלים. אולם ההדפסה לא נשלמה, ותשע שנים היה החיבור מונח בבית הדפוס ולבסוף עזב המדפיס את ארץ ישראל, כפי שמתלונן בנו של המלבה"ד, ר’ יחיא משה השאש, בשער הספר. בשנת תרנ"ה השלים ר’ יחיא השאש את ההדפסה, בדפוס מערכת "הצבי". ‬
  ‫ כנראה שההדפסה התעכבה משום שהשאש הסתבך בדין-ודברים עם קבוצה של חכמים תימניים שהוציאו גם הם את הספר (עם הוספות שונות) בירושלים בשנים תרמ"ו-תרנ"א. פסק דין נגד דרישתו של השאש למנוע מאותם חכמים להשיג גבולו נדפס בראש חלק א של אותה הוצאה. ‬
  ‫ הדפים [2-6], א-צז (בראש הספר) והדפים א-קפו (בספירת הדפים השניה) נדפסו בשנת תרמ"ו בדפוס הירשנזון. ההמשך נדפס בשנת תרנ"ה בדפוס מערכת "הצבי". עיין: ש’ הלוי, ספרי ירושלים ראשונים, מס’ 564-565. ‬
  ‫ [6], צז, קצח, [1], חלק ב, קיב' דף ; 25 ס"מ,כרך עב כרס,רובו במצב טוב,אך כמה עשרות דפים מתוכו במצב לא טוב עם קרעים ופגיעה בטקסט,מספר דפים נכרכו הפוך,חיזוקי דבק,כריכה מקורית.
השלמות בכתב יד תמני.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא