מכירה פומבית 49 חלק א' - ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים
19.1.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - מחלקת מכירות מקוונות, רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח ברחביה, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 2:

תלמוד בבלי - אמשטרדם, ת"ד-ת"ח

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $2,600
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

תלמוד בבלי, עם המפרשים. מהדורת אמשטרדם, ת"ד-ת"ח (1644-1648) דפוס עמנואל בנבנישתי. סט כמעט שלם, חסרה מסכת גיטין. חלק מהכרכים כוללים מספר מסכתות, לפי הפירוט הבא: · ברכות, עם סדר זרעים. · שבת; ערובין (חסרים שני דפים). (חתימה בשער של "משה בר מנחם גאליכו"). · פסחים; ביצה; חגיגה; מועד קטן. · יומא; ראש השנה; סוכה; תענית; מגילה. · יבמות. · כתובות. · נזיר; סוטה. · קדושין (הגהות בכתיבה איטלקית). · עבודה זרה; שקלים (ירושלמי). · בבא קמא (חתימות של "משה גאליקו" ומספר הגהות). · בבא מציעא. · בבא בתרא (חסרים שני דפים). · סנהדרין. · מכות; שבועות; נדרים. · זבחים. · מנחות; בכורות. · חולין. · ערכין; מעילה; קינין; מידות; כריתות; תמורה. · נדה; עדויות; הוריות; מסכתות קטנות. · משניות סדר טהרות. · מצורף עותק נוסף של מסכת ברכות (ללא סדר זרעים). על מהדורה זו של התלמוד, ראה: רנ"נ רבינוביץ, מאמר על הדפסת התלמוד, ירושלים תשי"ב, עמ' צג-צה. 21 כרכים. מצב משתנה בין הכרכים. כתמים ובלאי, פגעי עש, דפים מנותקים וקרעים. מספריית פרופ' משה דוד קאסוטו.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא