מכירה פומבית 5 גנזים 5 ספרים יקרי ערך, מכתבי רבנים ואדמו"רים מפורסמים
16.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

ספרים יקרי ערך, מכתבי רבנים ואדמו"רים מפורסמים
המכירה הסתיימה

פריט 31:

ספר אמרי אמת' כתב יד מרשים מספריית  הרה"ק רבי נחום דובער מסאדיגורה

נמכר ב: $7,500
מחיר פתיחה:
$ 5,000
הערכה:
$7,500 - $10,000
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

ספר אמרי אמת' כתב יד מרשים מספריית  הרה"ק רבי נחום דובער מסאדיגורה

'ספר אמרי אמת השגות על פירוש ספרא דצניעותא להאר"י ז"ל ועל פירוש האדרא רבא למהרח"ו ז"ל ולר"י מערבי [אבן טבול] זלה"ה. אשר חיבר הרב המקובל הקדוש רבי מנחם די לונזאנו'.
כתב היד הועתק בסאדיגורה בשנת תרכ"ו והיה בעבר נחלת הרה"ק רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורה בן הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין וחתן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה
בשער הספר חותמו המלכותי עם צורת אריה רובץ – וחותם 'קנין כספי'. כתב היד כרוך בכריכה מקורית של ספריית הרה"ק מסאדיגורה.

תוכן כתב היד
א. השגות על פירוש ספרא דצניעותא להאר"י (דפים.א, א-יג, ב)
ב. השגות על פירוש אדרא רבא לרבי יוסף אבן טבול (דפים יד, א-יז, א)
ג. השגות על פירוש האדרא למהרח"ו (דפים יז, א-כג, א)

הקדמתו המקורית והמרתקת של מהרמד"ל לכתב היד
כבר כתב החיד"א על מהר"ם די לונזאנו שדמיונו כאריה וגם בנגלה וגם בנסתר הוא לא חת מפני כל (עיין בספרו שם הגדולים). אך זאת יש לדעת כי את דברי האר"י קיבל כדברי קבלה ולא ערער אחריהן וכל השגותיו בקונטרס זה על דברי האר"י הוא מהטעם שכתב בהקדמתו לחיבור הנוכחי שאת פירושו לספרא דצניעותא כתב האר"י עוד לפני שנחה עליו רוח ה' ואלו דבריו המרתקים בענין זה:
 אמר מנחם בן יהודה די לונזאנו ז"ל לפי שידעתי שמורינו כמוהר"ר הריא"ל זלה"ה עשה פירוש למעט מספרא דצניעותא מעיונו בטרם יעלה למדרגת החכמה וטרם יגלה אליו דבר ה' לכן הסכמתי לבדוק הפירוש ההוא עד מקום שידי מגעת ולהעיר המעיין על מה שראוי... ולכן קראתי את קונטריס זה אמרי אמת... ופן יחשדני שומע באמרו מה האדם שיבוא אחרי המלך להשיב את האר"י אחרי מותו ואיך לא יראתי לשלוח יד קולמוסי על משיח ה', אודיע למעיין כי אדרבא גם היא לי לישועה וישמח אדוני במעשי אלה לפי שהוא עשה פירוש זה בתחילת עיונו מסברתו ולכן באו בו קצת דברים אשר לא כן ואח"כ כנוח עליו רוח הקודש רוח חכמה ובינה אלו היה יכול היה מתקנו או גונזו אבל לא יכול כי מיד שכתבו קפצו עליו אחיו ורעיו אהוביו וקרוביו רודפי צדק מבקשי ה' כי רבים היו בימים ההם והעתיקוהו וכל אחד מהם חברא תברא אית ליה וחברא דחבריה חברא אית ליה באופן שנתפשט הספר ההוא בעולם ולא היה יכול לתקנו אחר זמן ... וידעתי נאמנה כי תברכני נפשו על כך כי אינני אלא כמודיע למעיין שהרב ז"ל עשה הפירוש ההוא קודם שהשיג החכמה... עכ"ל.

 [1], כג דף. 14*10 ס"מ. כתב רש"י בכתב יד סופר נאה ומסודר. שער הספר במסגרת ארכיטקטונית בצבעי אדום וזהב. מצב טוב. כתב יד נדיר ומרשים באופן יוצא מן הכלל.