מכירה פומבית 16 פריטים נדירים ומיוחדים
17.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב פתח תקוה 16, רוממה סנטר (קומה 2 במעלית) ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 63:

כתב-הרבנות היחיד כיום מתלמידי אור עולם הבעש"ט! - כתב רבנות על התמנות הרה"ק איש אלוקי רבי יצחק מראדוויל זי"ע בעל ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $38,000
מחיר פתיחה:
$ 38,000
הערכה:
100,000-120,000$
עמלת בית המכירות: 20%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

כתב-הרבנות היחיד כיום מתלמידי אור עולם הבעש"ט! - כתב רבנות על התמנות הרה"ק איש אלוקי רבי יצחק מראדוויל זי"ע בעל ה"אור יצחק", בנו של המגיד מזלוטשוב, בעיר ראדוויל – תקע"ט [1819]
כתב התמנות שהעניקה קהילת ראדוויל למורם ורבם רבי יצחק זי"ע. דף כתוב משני צידיו, עם חתימות בני הקהילה. תקע"ט [1819].
נדיר ביותר באופן יוצא מן הכלל. לא נראה מעולם במכירות פריט הקשור לרבי יצחק מראדוויל. כך גם לא נראה מעולם כתב רבנות מדור דעה זה של החסידות! פריט היסטורי חשוב ביותר!

וזה לשון ההתמנות:
"אנחנו אלה פה כולנו חיים, התאספנו בכנסיה לשם שמים וסופה להתקיים, וכולנו בפה אחד הסכנמו ברצוננו טוב... לבקש מכבוד הרב רבינו הקדוש החסיד המפורסם מוהר"ר יצחק מנאדוורינע, בן הרב הקדוש אור אלהי המנוח מ' יחיאל מיכל זלה"ה, לקבוע דירתו פה קהלתנו עם כל ב"ב... וכל איש מאתנו אשר נדבו רוחו בסך מסוים לקנות הדירות הנ"ל הכל הוא במתנה גמורה לכבוד הרב הקדוש הנ"ל והדירות הנ"ל המה בחזקת הרב הנ"ל לו ולזרעו לדורי דורות לעשות כאדם העושה בשלו... ועלינו להכניס את כבוד רבינו הנ"ל בסקאסקיע דקהלתנו אותו ואת כל בני ביתו, ועלינו לשלם עבורם כל נתינות הקיר"ה וחלילה לנו לתבוע אותם שום נתינות הקיר"ה אף אם יתחדש שום נתינה".
כללו של דבר רבינו הרב הנ"ל ובניו ובני בניו פטורים המה תמיד מכל הנתינות הנהוג במדיתנו, ורשות נתונה לבניו... לעשות בקהילתנו כל מיני... וגם פטורין המה משילום טאקסי...".
"וכל החפשיות הנ"ל היא בחיים חיותו של כבוד הרב רבינו הנ"ל, הן לאחר מאה שנים, כל החפשיות הנ"ל לזרעו ולזרע זרעו עד עולם".
"והנה... נתונה להרב רבינו הנ"ל כתב חיוב שכל ימי חייו מחויבים אנחנו ליתן מקופת הקהל בכל שבוע ושבוע שמונה זה', ומקופת החבורה בכל שבוע ושבוע ששה זה', על תשלום שכר דירה עבור רבינו הנ"ל...".
"באנו על החתומים יום שלישי שנכפל בו כי טוב, ו' תמוז תקעטי"ת לפ"ק פה ראדוויל יצ"ו".

כאן חתומים עשרות מחשובי הקהילה, חלקם ידועים מהספרות החסידית. כמו למשל: ה"הק' אשר זעליג בר"ץ" – הלא הוא המדפיס החסידי בראדוויל, יחד עם בנו רבי פנחס. הוא הדפיס בשנת תק"פ את הסידור הראשון "תפילה ישרה" בנוסח ספרד בהנחייתו של ה”אוהב ישראל”.

בגב הדף נמצאת תעודה נוספת בכתב יד:
"אנחנו הש"ץ דפה קבלנו עלינו הח"מ כל מה שיקח הרב רבינו הקדוש... בשר בגינו ובגין אנשי ביתו שלא ליתן הסך שלשה גדולין... והחוב הנ"ל קבלנו עלינו לדעות בלונ"ח... באנו ע"ה יום עש"ק ט' תמוז תקעטי"ת". חתומים כעשרה אנשים.
מסמך היסטורי זה היה שמור דור אחר דור אצל הרה"ק רבי יצחק ובניו ונכדיו!

תולדותיו בקודש
רבי יצחק [יונגרלייב] זיע"א מראדוויל בעל 'אור יצחק' (תקי"א - תקצ"ה) היה אבי שושלת חסידות ראדוויל. היה בנו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.
כבר מצעירותו נודע בצדקנות מופלאה וגדלות יוצאת דופן, וכך היה מצטרף אל אביו בנסיעותיו למגיד ממעזריטש.
נישא לבתו של הרה"ק רבי משה שהם מדולינה תלמיד הבעל שם טוב הק', ולאחר פטירתה (כשכבר שימש כאדמו"ר) נישא לבתו של הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה בעמח"ס צמח ה' לצבי, והתגורר בעיר זו של חותנו (אז נכתבה התעודה שלפנינו, למינויו כרבה של ראדוויל).
בזיווג שלישי נשא את אלמנתו של רבי משה מברדיטשוב, בנו של רבי אליעזר הלוי ראש ישיבה בפינסק.


מסופר כי אביו אמר על חמשת בניו שהם כנגד חמשה חומשי תורה, והיות שרבי יצחק הוא כנגד ספר שמות בו מובא "גלות מצרים" לכן יהיו חייו תמיד בגלות ממקום למקום, אבל במקביל התורה תהיה נתונה בו, כמו שנתינתה מובאת בספר שמות".

בספרו 'אור יצחק' הוא כותב:
"אחיי אגלה סוד נפלא שלמדתי ביום אתמול בלילה בגן עדן העליון בחלום" (עמ' קצ"ז).

ולעתים לא רק שהיה לומד בגן עדן אלא גם מלמד בו. "וזה שדרשתי בגן עדן העליון בעלית נשמתי, על בימה אחת... ובשעת הדרש לא ראיתי את אבי הקדוש. ובלכתי מהבימה ראיתי את אבי הקדוש ואמר לי בזה הלשון: בני יפה דרשת." (עמ' נד).

ולעתים, עליות הנשמה התרחשו בחלום: "אגלה לכם סוד גדול נפלא שגילה לי אבי הקדוש ז"ל בחלום'. (עמ' נד).

עם פטירת אביו בכ"ה באלול תקמ"א החל רבי יצחק לכהן באדמו"רות בעיר מושבו ראדוויל (כאשר בתקופת נישואיו השניים התגורר זמן מה ליד חותנו בנדבורנה) לצד אחיו ששמשו בגלינא, זווהיל, יאמפולה, סקאליה ושאץ.


בהוראת החוזה מלובלין שימש ברבנות גם באפטשנה, רימינוב, בוטושאן, פאליטשאן ויאס.


נפטר בי"א באייר תקצ"ה. בנו הרה"ק רבי דן מראדוויל מילא את מקומו כאדמו"ר השני בשושלת.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא