מכירה פומבית 16 פריטים נדירים ומיוחדים. כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, חב"ד, חפצי יודאיקה, ועוד...
3.7.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ. 
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

המכירה הסתיימה

פריט 58:

כתב יד קבלי אשכנזי -המאה ה-17. -"עומר מן", החיבור שעורר פולמוס גדול.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 6,500
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

 
כרך בכתב יד של החיבור הקבלי 'עומר מן', שחיבר המקובל האלוהי רבי מנחם בן יהודה לונזאנו זיע"א. כתיבה אשכנזית. המאה הי"ז. 112 עמ'.

בכרך כת"י זה, חלק ניכר לא ראה אור הדפוס מעולם!! וזאת מחמת הפולמוס הגדול שהתעורר סביב שיטת המחבר בעניני קבלת האר"י ז"ל, ויתכן מאד שלפנינו "כתב היד המקורי" שממנו נדפס לראשונה ספר 'עומר מן' (וילנא תרמ"ג). ניתן להסיק מכך שעותק זה הוא עותק המחבר שנכתב ע"י סופר שהסמיך לכך כיון שרבינו היה סגי נהור.

על החיבור
בספר "עומר מן" פירש ר"מ לונזאנו את האדרא על פי שיטתו שלו, ובדרך הילוכו השיג על דרכם של האר"י ותלמידיו בפירוש הזוהר. הוא מקבל את סדר ההאצלה שלימד האר"י, אך חולק על רבים מעיקריו. את חיבורו זה כתב ר"מ לונזאנו בעת ששהה בחוץ לארץ, בהיותו באשכנז או בפולין.
גישתו הקבלית של הרב לונזאנו, בה חלק על האר"י ותלמידיו, עוררה עליו מחלוקת רבה וחריפה מצד מקובלים שונים. מסיבה זו, החיבור נדפס לראשונה רק בשנת תרמ"ג בוילנה, וגם אז נדפס רק חלק קטן מן החיבור המקורי: המדפיסים השמיטו את כל השגותיו של ר"מ לונזאנו על דברי האר"י ותלמידיו!
אכן יש להדגיש כי ר"מ לונזאנו ראה עצמו כממשיך מפעלו של האר"י, ואת השגותיו עליו כהמשך ולא כמחלוקת!
וכך כתב בחיבורו: "[האר"י] לא היה יכול לתקנו אחר זמן [את ספרו]... וידעתי נאמנה כי תברכני נפשו על כך, כי אינני אלא כמודיע למעיין שהרב ז"ל עשה הפירוש ההוא קודם שהשיג החכמה... והנני כבן יכבד אב... וכי אזילנא לההוא עלמא יפוק לאפי ויימא לי יבוא שלום".
כלומר, לפי דעתו האר"י כתב את פירוש ספרא דצניעותא בתחילת דרכו, ועל כן פירוש זה צריך תיקון, ואמנם גילה האר"י לאחר מכן את האמת לתלמידיו, אך רק ברמזים דקים ועמוקים, והם לא הבינו עצתו ולא ירדו לסוף דעתו.
אך למרות הבהרתו זו, השגותיו לא התקבלו כל כך, ומשום כך לא נעשו העתקות רבות לכתביו. מכאן מובנת נדירותו של כתב היד שלפנינו.

תולדות הגאון המחבר
רבי מנחם די לונזאנו, נולד בשנת ש"י, למשפחה ממוצא איטלקי. כילד יתום עלה ארצה בשנת של"ה והתגורר בירושלים, ואחר כך התגורר בצפת. בשנת שמ"ה היה בקושטא ובמצרים. בשנת שע"ה היה בטורקיה ובאיטליה, ובשנת שע"ח חזר לירושלים. נפטר בשנת שפ"ד בערך. הוא כתב עוד ספרים חשובים ביותר בקבלה, ולא נדפסו עד היום.

כתיבה סימטרית, מדוייקת וציורית להפליא. הדפים מעומדים כדוגמת דף גמ', וחלקם ב-2 טורים.
מצב טוב-טוב מאוד, שוליים רחבים. מעט נזקי עש בחלק מהדפים לרוב בשוליים.

מחיר פתיחה: 6,500 $


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא