Auction 16
Jul 3, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ. 
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

The auction has ended

LOT 8:

עותק שלם יחידי בעולם! 'שלושה עשר עקרים' לרבי משה ב"ר מימון. פאריס שכ"ט - 1569.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $13,000
Start price:
$ 10,000
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

שלושה עשר עיקרים שחיבר הרמב"ם ז"ל. סדר אבלים מספר מחזור ק"ק רומי. תפילות זכרון האבות הקדושים בהן מספר תפלות ספרד זכרון האבות הקדושים.
הספר הובא לדפוס על ידי המלומד גילברטוס גניברדוס בבית הדפוס המשובח של מרטינוס יווניס בפאריס ונדפס בו בשנת שכ"ט (1569).
עותק שלם יחידי בעולם! נדיר ביותר!

באוסף מהלמן קיים רק החלק העברי והוא איננו של ם. ובספריה העירונית בליאון מופיע שקיים רק החלק הלטיני (אולם הביבליוגרפים מציינים שכרך זה לא נראה).
כרוך יחד במקור עם שני ספרים נוספיםS. TRINITATE LIBRI TRES CONTRA 1569. IOSEPHI AL BONIS R. DAVIDIS KIMHI 1566. . R. בנושא "הצנזור והעריכה: הכנסייה הקתולית והספרות העברית במאה ה-16" והיא פורסמה גם כספר. הספר בוחן את מקומה של הצנזורה הקתולית על ספרים עבריים שהונהגה בתקופה זו ביחס לגורמים אחרים שעיצבו את התרבות היהודית בתקופות המעבר לדפוס, וכחלק מצמיחת מנגנוני הפיקוח הריכוזיים.

מפרט י"ג עיקרים: יט דף עברית. 66 דף לטינית.
16 ס"מ.
מצב טוב מאוד.
כריכת עור מקורית, הטבעות זהב מבית הדפוס המקורי.

מחיר פתיחה: 10,000 $


catalog
  Previous item
Next item