Auction 16
Jul 3, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ. 
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

The auction has ended

LOT 6:

מגילת אסתר - כתב האדמו"ר הזקן (חב"ד). אירופה המאה ה-19.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 150
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

מגילת אסתר כתובה בדיו על קלף בכתב אשכנזי האר"י על פי שיטת האדמו"ר הזקן (בעל התניא).

מסופר שבאחד הפעמים בהם ביקר כ"ק האדמו"ר הזקן בחצר מורו ורבו המגיד ממעזריטש, ביקש הרב המגיד ממנו לתקן צורת כתב סת"ם שתהיה תואמת ומשולבת בנגלה ונסתר יחדיו. על פי הוראה זו התעכב האדמו"ר הזקן במשך ארבעה שבועות במעזריטש בהם עמל על תיקון צורת האותיות. בחזרתו לביתו עבר דרך העיירה אניפולי, שם שמע שהרבי ר' זושא מאניפולי הורה לסופרו האישי לכתוב כפי הנוסח החדש שתיקן האדמו"ר הזקן, מכיוון ששמע כרוז מפמליה של מעלה שמכאן ואילך זו תהיה צורת האותיות. צורת כתיבת האותיות על פי שיטה זו, הועברה על ידי האדמו"ר הזקן לתלמידו רבי ראובן מיאנוויטש שהיה סופר סתם ירא שמים והיה כותב את התפילין והמזוזות לאדמו"ר הזקן.

גובה המגילה: 27 ס"מ. עשרים וחמש שורות בעמוד.
מצב טוב ביחס לגיל.
המגילה אינה נמכרת ככשרה.

מחיר פתיחה: 150 $


catalog
  Previous item
Next item