מכירה פומבית 14 ספרים, חסידות, חב"ד, כתבי יד, מכתבי רבנים, כלי כסף, זהב, ציונות, ועוד...
21.5.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק
המכירה הסתיימה

פריט 40:

רישום מעניין וחתימות הגאון רבי יששכר בער בלוך אב"ד מטרסדורף על כרך מסכתות שבת-עירובין. פרנקפורט דאודר. תע"ו[1716]

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $110
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד


רישום מעניין וחתימות הגאון רבי יששכר בער בלוך אב"ד מטרסדורף על כרך מסכתות שבת-עירובין. פרנקפורט דאודר. תע"ו[1716]. וחתימות עתיקות נוספות.

כרך מסכתות שבת ועירובין מתלמוד בבלי. שער נפרד לכל מסכת. פרנקפורט דאודר, תע"ו[1716], בדפוס מיכל גאלטשק, קנ"ט, כ" ק"ו, כ', ט"ו ד';

רישומי בעלות בדף השער ורישומי שמות תלמידים בדף האחרון.

רישום ארוך (4 שורות) אל קהילת אייבניץ, בכתב יד קדשו של הגאון הקדוש רבי יששכר בער חסיד אב"ד מטרסדורף.

בדף אחרון חתימה דהויה נוספת בכ"י של הגאון הנ"ל. חתימות נוספות והגהות בכתב יד.

חתימות: בדף קנ"ח רישום בעלות, זה הגמרא וכו' שייך למוהר"ר חיים בן מוהר"ר צבי הירש דיין מאיייבניץ וכו' פנחס וכו'. בדף אחרון חתימה: דוד הערש, הק' שמואל.

רבי יששכר בער בלוך חסיד, ת"ץ-תקנ"ח[1730-1798], מגאוני דורו. בעל ה'בינת יששכר', אב"ד גויטיין, בסקוביץ ומטרסדורף, (אחריו כיהן ה'חת"ם סופר' כרב העיר מטרסדורף). ה'נודע ביהודה' - שהתכתב אתו רבות - מכנהו באחת מתשובותיו "אהובי הרב המופלא האלוף בתורה. מדבר בשפה ברורה. כבוד מוהר"ר בער נר"ו אב"ד דק"ק גויטיין יע"א", (שו"ת נודע ביהודה, מהדורא קמא, יורה דעה סימן צ"ג). עסק רבות בתורת הנסתר, תשובתו המפורסמת של ה'נודע ביהודה בעניין אמירת 'לשם יחוד' המסתיימת במילים "ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם וחסידים יכשלו בם..." (שו"ת נודע ביהודה, מהדורא קמא, יורה דעה סימן צ"ג) ממוענת אף היא אליו. ה'חת"ם סופר' העריצו ואף הזמינו לסדר את קידושיו. ומזכירו רבות בספריו, וכך הוא כותב עליו: "החסיד הגדול... אחר שכבר המית את עצמו מכל תאות העוה"ז, חזר ומת בקדושה ובטהרה". וכן בנו רבי שמעון סופר מקראקא מעיד בהסכמתו לספרו "בני יששכר" (על המשניות): "כמה פעמים שמעתי מאאמו"ר זצ"ל מפליג מאד בשבחי תורתו וקדושתו" .

כריכה מקורית, מנותקת, שדרה חסרה, דפים מנותקים, סימני עש מרובים, הגמרא מפורקת, מצב גרוע.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא