Аукцион 3
11.4.19
ירושלים, חכם שמעון אגסי 58, Израиль

מכירת ספרי חכמי עדות המזרח,ספרים בלאדינו,ספרי קודש ספרי חסידות,תשמישי קדושה קמעות ועוד.  
הוספנו פריטים נוספים לקטלוג.
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

עיתון למגיד והראני.והראן (אלג'יר) תרמ"ט


Стартовая цена:
$ 400
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

עיתון למגיד והראני.והראן (אלג'יר) תרמ"ט

עיתון למגיד והראני נדפס בוהראן שנת תרמ"ט (1889)
חדשות מהעולם בערבית יהודית.


4 עמודים, גודל 37x27 סימני קיפול עם פגמים בטקסט.

נדיר מאוד, ואינו נמצא בספרייה הלאומית, בשנים האלה ידועים עיתונים מאלג'יר מעטים בעולם.