Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 45:

הגדה של פסח עם תרגום אידיש, תווים לשירי פסח ופרסומת של כרמל מזרחי

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $40
Start price:
$ 40
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

הגדה של פסח עם תרגום אידיש, דינים והסברים, ציורים, תווים לשירי פסח, והסבר שיין שותים של כרמל מזרחי.

ווארשא תרפ"ה 1925 הפירוש מעשי ידי ה'. פינקלשטיין. הוצאת סטראוטיפ.


הגדה נדירה מאוד. מעטפת על נייר קרטון ועליה ההסבר של כרמל מזרחי. חסר חצי שורה בהסבר על המעטפת הקדמית ושורה בהסבר במעטפת האחורית.catalog
  Previous item
Next item