Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 42:

צפת, "מאפיית המצות של אחים לודמיר. כרזת תעמולה מטעם רבני עסקני ומושל צפת. לקנות מצות ממאפיית האחים לודמיר. חורי תיוק.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $25
Start price:
$ 25
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

catalog
  Previous item
Next item