Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 36:

מודעה על דרשת שבת תשובה מהגאון רבי צבי פסח פרנק שידרוש בישיבת מאה שערים. כנראה שנות ה-30. דפוס סלומון.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 15
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

 הגאון רבי צבי פסח פראנק תרל"ד - תשכ"א[1874-1961]. מגדולי הפוסקים בדורו. ממייסדי הרבנות הראשית, חבר במועצת הרבנות הראשית ורבה הראשי האשכנזי של ירושלים בין השנים תרצ"ו-תשכ"א. נולד בקובנה, למד בישיבות טלז וסלובודקה, לאחר עלייתו לארץ ישראל המשיך את לימודיו בישיבת 'תורת חיים'. בשנת התרס"ח נתמנה לדיין בבית הדין האשכנזי פרושי בירושלים, בשנת תרע"ח התמנה לאב בית הדין, לאחר פטירתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק נבחר לרבה של ירושלים, אולם סירב להצעה למנותו גם כרב הראשי לארץ ישראל. אלפי תשובותיו בהלכה נדפסו בסדרת ספריו 'שו"ת הר צבי'. 

catalog
  Previous item
Next item