Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 25:

מזכרת לגדולי אוסטרהא. "מהדורה יחידה". ברדיטשוב. תרס"ז[1907].

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

ספר "מזכרת לגדולי אוסטרהא", תולדות הרבנים, ראשי הישיבות, המגידים, חברי הקלויז ותלמידי חכמים אחרים בעיר אוסטרהא במשך קרוב לארבע מאות שנים, העתקות נוסח מצבות וצוואות ועוד. יו"ל ע"י ר' מנחם מענדיל ביבער. "מהדורה יחידה". ברדיטשוב, תרס"ז[1907], בדפוס חיים יעקב שעפטיל, 16, 6, 346 ע';
דף 2 הקדשת המחבר לנשיא חבורת הת"ת באוסטרהא. כולל מפתחות והקדמת המחבר.
העיר אוסטרהא, שהיתה נקראת בפי היהודים "אות תורה", היתה העיר הראשית בפלך וואהלין וממנה יצאה תורה לאוקראינה כולה. הקהילה היתה עתיקה מאוד ושמשו בה ברבנות גדולי עולם. ביוגרפיות היסטוריות, החל מהמהרש"ל, עד סוף המאה התשע-עשרה. אחד מספרי הקהילות החשובים ביותר.
כריכה מקורית, נייר מעט יבש, מצב מצוין.catalog
  Previous item
Next item