Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 7:

לוט 4 ספרים מחיבוריו של הרמב"ם

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only
tags: Books

1. שמונה פרקים להרמב"ם עם ביאור, הקדמת רבי שמואל אבן תבון. ספר דק וקטן. פתח תקוה תש"ו 1946.

2. משנה תורה ספר המדע להרמב"ם מבאר בצירוף מבוא ע"י ש. רבידוביץ. ברלין תרפ"ב 1922.

3. ספר המצות מהרמב"ם עם השגות הרמב"ן ורבי יצחק די ליאון ומספר מרגניתא טבא. לעמבערג תר"ך 1860.

4. מורה נבוכים להרמב"ם עם פירוש מאת יהודה אבן שמואל (ד"ר יהודה קופמן). ח"א תל אביב תרצ"ה 1935.


catalog
  Previous item
Next item