Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 325:

לוט חוברות וספר נושא צבא

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 15
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. ספר משפחה, חותמת הועד הארצי למען החייל היהודי ספריית החייל היהודי.

2. דף מפגן חיל האויר. באר שבע תשי"ח 1958.

3. 2 חוברות עלילות גבורה, 1. ציונים לשבח אחרי מערכת סיני. 2. הם ידעו להיכן הם הולכים והלכו..

4. הסברים לבניית דגם מיג 17 לא שלם.


catalog
  Previous item
Next item