Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 324:

לוט בנושא קק"ל והלאומיות היהודית

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. 50 שנה להצהרת בלפור מאת מרדכי רייכר.

2. מדיניות הספר הלבן מאת א. ליבמן. מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת. ספרית המכון למדריכים.

3. ספר הלאומיות היהודית מאת אברהם לוינסון. פלסטינה.

4. גאלת השמות תולדות השמות הישובים על אדמת קק"ל. 

5. משפחת האדמה חוברת באנגלית. קק"ל.

6. 2 דפים מערכת השעות לתלמיד. מועצת המורים למען קק"ל.

7. הצעת החלוקה של ועדת פיל ומקורותיה, דפים במכונת כתיבה. נראה מסוף שנות ה 30 תחילת שנות ה 40.


catalog
  Previous item
Next item