Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 323:

מעדני מלך רעיונות והגיונות לספר "משלי. מאת ר' אשר כהן. לודז' תרצ"ח [1938]. עם תמונת המחבר ותמונת אביו.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $20
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

מעדני מלך רעיונות והגיונות לספר "משלי. מאת ר' אשר כהן. לודז' תרצ"ח [1938]. עם תמונת המחבר ותמונת אביו.
בסוף הספר מכתב האדמו"ר ר’ יצחק [ב"ר שמעון קאליש] זצ"ל מווארקי, בעצם כתב-ידו [פאקסימיל], משבט שנת תר"ו, אל נכבדי העיר דווארט, בענין הרב ר’ משה-נחמיה הכהן ז"ל.
"הכנסת הספר מוקדשת כולה לגאולת הקרקע בארצנו, ע"י קרן קימת לישראל'.
מהדורה ממוספרת עותק מס' 770. נדפס על נייר כרומו משובח.
מהספרים האחרונים שנדפסו בפולין - הספר נדפס סמוך לכיבוש העיר לודז' בידי הנאצים, מפני זה תפוצת הספר לא היתה רחבה, ולכך נדירותו!. הספר שרד את המלחמה, והגיע לארץ ע"י הספריה המרכזית בורשה.
מצב: טוב מאוד.


catalog
  Previous item
Next item