Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 321:

לוט חוברות ודפים בנושא חגים קיבוצים ועוד.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 30
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. 2 דפים בצאת ישראל ממצרים שירון לסדר הפסח, להבות הבשן תשל"א 1971.

2. חוברת הכל בכל מס 1 כ"ט אלול תש"י 1950. ראש השנה. קיבוץ חולתא.

3. פסח בחוג המשפחה, מדור הגנים הבינקיבוצי, תשל"ט 1979.

4. חגינו המחודשים פסח - עומר. עם תווים.

5. פסח, עבודות לתלמיד. מהדורת ניסוי.

6. ראש השנה הוצאת ועדת החגים הבינקיבוצית פנימי. 2 זהים.

7. פסח, הוצאת ועדת החגים הבינקיבוצית, פנימי תשכ"ט 1969.

8. ראש השנה, הוצאת ועדת החגים הבינקיבוצית, תש"ל 1970.

9. שבועות. הוצאת ועדת החגים הבינקיבוצית. תשכ"ט 1969.

10. יום השואה והגבורה, הוצאה כנ"ל. תשכ"ט 1969.

11. יום העצמאות. הוצאה כנ"ל. תשכ"ט 1969.

12. סוכות. כנ"ל. תשכ"ט 1968. 

13. חנוכה, מאת הרב מנחם הכהן יו"ל ע"י תנועת מושבי העובדים המחלקה לסיפוק צרכי דת בהסתדרות.

14. שי לטף חד גדיא.

15. מעלות ירחון מצויר בעברית קלה, תשרי.

16. ט"ו בשבט, פנימי. ביוזמת חברים מסמינר הקיבוצים, תשכ"ח 1968.

17. ט"ו בשבט, חג האילנות בקיבוץ. פנימי. תשכ"ט 1969.

18. חרות ילקוט של פסח. המרכז לנוער של ההסתדרות. תל אביב תרצ"ה 1935.

19. ראש השנה לאילן סדר לליל ט"ו בשבט, בעקבות מסורת המקובלים(עם השמטות והוספת קטעים אחרים). ללא שנה  ומקום כפי הנראה אחד הקיבוצים.

20. קבלות שבת חוברת לזכר מתתיהו שלם, רמת יוחנן תשל"ו 1976. כולל תווים לשירי שבת.

21. הלולים מסכת לחג השבועות בעריכת הרבנות הצבאית הראשית.

22. ט"ו בשבט השמורה הלאומית, חוברת הסבר לסרטון.

23. על ראש השנה בגן הילדים, בית ספר לחינוך של התנועה הקיבוצית. אורנים. תשל"ג 1972. מספר דפים במכונת כתיבה.


catalog
  Previous item
Next item