Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 317:

חוברת תזכירים היסטוריים מהועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל על הישוב היהודי, מחורבן הבית השני ועד עליית הבילויים. ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 25
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

חוברת תזכירים היסטוריים מהועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל על הישוב היהודי, מחורבן הבית השני ועד עליית הבילויים. ועל גלי העלייה לארץ, הוגש לוועדה האנגלית - אמריקאית מטעם הוועד הלאומי, 1946. ירושלים תש"ז[1947]. הספר כולל בתוכו 5 מפות נפתחות.

catalog
  Previous item
Next item