Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 316:

לוט חוברות וספרים בנושאי קהילות ישראל בגולה

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 25
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. קהילת לודז' מאת א. ז. אשכלי. ירושלים תש"ח[1948]. סדרת קו לקו.

2. קהילות ישראל בגולה קראקוב. יו"ל ע"י משרד החינוך.

3. ורשה 1939 ספר הזכרון מאת יואל מסטבוים, מתורגם ע"י יעקב קויפמן.

4. דמותם לנגד עיני, היסטוריה בתצלומים של החיים בפולין 1864/1939. הסברים בעברית ואנגלית והרבה תמונות.

5. VERGANGENE TAGE ספר בגרמנית על יהודים כולל הרבה תמונות.


catalog
  Previous item
Next item