Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 315:

לוט חוברות בנושא תערוכות פרחים ופרחים

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $35
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. תערוכת פרחים באר שבע. תשכ"ב[1962].

2. מדריך תערוכת הפרחים ה-13 הארצית והבינלאומית. חיפה 64.

3. קטלוג תערוכת הפרחים ה -10 הבינלאומית חיפה תשכ"א[1961].

4. תערוכת הפרחים ה-8 הבינלאומית. 1959.

5. חג הפרח חיפה תשי"ז[1957]. תערוכת הפרחים הארצית.

6. חג הפרח חיפה תשט"ו[1955]. תערוכת הפרחים הארצית.

7. פרחי הכרמל שלושים ושנים פרחי בר של הר הכרמל. מהדורה שלישית תשכ"ג[1963].


בחלק מהחוברות הוספות בכתב יד


catalog
  Previous item
Next item