Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 303:

לוט חוברות בנושא פורים

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 15
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. שמחת פורים, תורה שבעל פה לבית ספר ממלכתי חוברת מהדורת ניסוי.

2. מתוך קרובץ לפורים [בהכנה]. ועדת החגים הבין קיבוצית. תשל"ה[1975].

3. ילקוט פורים עיוני, למורים הורים ולפעילי חג, הוצאת ברית התנועה הקיבוצית. "פנימי". תשמ"ו[1986].

4. ילקוט פורים(ב'). שימושי, לפעילי תרבות וכו', הוצאת ברית התנועה הקיבוצית. תשמ"ז[1987].

5. כיצד הכו את המן בתפוצות ישראל, ילקוט פולקלורי לפורים מאת יום טוב לוינסקי


catalog
  Previous item
Next item