Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 296:

ספר ילדים עם הקדשת לוין קיפניס ועוד 9 ספרי ילדים

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $40
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. החצב כתב מכתב, ספריה לילדים "רמון". הוצאת לוין קיפניס עם הקדשתו וחותמת על הספר מתנה מאת לוין קיפניס.

2. בוא אלי פרפר נחמד, הוצאת הקיבוץ המאוחד, חסרים דפים.

3. א. קסטנר אמיל והבלשים.

4. יגאל מוסינזון, "חסמבה" והאלמוני במסכה השחורה.

5. וולט דיסני "גופי" וחצוצרת הפלא.

6. חייל הבדיל, לקט לקט.

7. מספורי סבתא, לקט לקט.

8. בן שמן עם מפה וציורים מאת פנחס נאמן. הוצאת קופת הספר. תל אביב. תרפ"ט 1929.

9. מעשה בשלושה אגוזים מאת לאה גולדברג ציר אריה נבון. ספרית חלון.

10. מכתבים מנסיעה מדומה מאת לאה גולדברג. הוצאת דבר תרצ"ז 1937. ללא כריכה.

גודל ומצב משתנה.


catalog
  Previous item
Next item