Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 294:

לוט חוברות על הגליל והגולן

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 15
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. הגליל העליון עלון המועצה האזורית. 

2. תעודה ואות למילוי משימת הכיתה לפיתוח הגולן, מפה, הוצאת קק"ל.

3. הגולן קובץ מאמרים, המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית.

4. הישוב היהודי בגליל ובגולן מאת יוסף שער, הוצאת המחלקה לחינוך למען קק"ל


catalog
  Previous item
Next item