Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 292:

לוט חוברות על קיבוצים

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $20
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. סוסיתא ועין גב, חוברת צהלי"ת. 2. עין גב לבטי עליתה ובניתה. 3. בית גורדון בית לטבע ולחקלאות, דגניה א'. 4. דגניה אם הקבוצות חוברת לנוער הוצאת קק"ל. 5. חולתא בחזית מאת צבי פיש. 6. הקרב על הדגניות מפי חברים. 7. דגניה א' תרע"א - תשל"א[1910-1970]. מעטפה עם תמונות. 8. דגניה ב' תרפ"א - תשל"א[1920-1970]. מעטפה עם תמונות. 9. ט"ו שנים לקבוצה, שדות ים - קיסריה, הקיבוץ המאוחד. ועוד ועוד.

catalog
  Previous item
Next item