Auction 6
Mar 24, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

ספרי קודש עתיקים, לוטי ספרים,הגדות לפסח, מכתבי רבנים, ניירת, צילומים, עיתונים, ציונות, שנות טובות ועוד ועוד.


שימו לב במכירה זו יש הרבה לוטים של ספרים ומשקלם כבד ומחיר משלוח לחו"ל בהתאם.

במכירה זו על הרוכשים לבדוק את מצב הפריט לא יתקבלו תלונות בקשר למצב הפריטים.

The auction has ended

LOT 291:

ספרוני שואה לילדים ועוד

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 20
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

1. חסידי אומות העולם, גשר המחלקה לחינוך ותרבות בגולה, ירושלים תשל"ב[1972].

2. חסידי אומות העולם משרד החינוך והתרבות ירושלים תשכ"ז[1967].

3. יאנוש קורצ'אק שלושים שנה למותו 3 חוברות, 2 תשל"ב[1972] ו- 1 תשל"ה[1975].

4. שירון ליום השואה והמרד, פנימי הוצאות ועדת החג הבין - קיבוצי. איזה חג זה בדיוק?

5. תמונה, יהודים באירופה נודדים מארץ לארץ בדרכם אל ארצם. אולי מאלבום או מה.

6. ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, משרד החינוך תשכ"ה[1965].

7. ילדי השואה מספרים, מיומניהם של ילדים ונוער בימי השואה. תשכ"ו[1966].

8. דף בודד, מסכת ליום השואה והגבורה, מועצת המורים למען קק"ל.

9. שיר הפרטזנים, חובר בגיטו וילנה 1943.

10. 2 דפים שירים ועוד בנושא השואה.

11. נפתלי בזם, משואה לתקומה. דף מקופל.

12. יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה, הועדה להנצחת קהילות.

13. דבר לילדים, חיימקה הפרטיזן הקטן


catalog
  Previous item
Next item