מכירה פומבית 65 יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים
12.3.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - מחלקת מכירות מקוונות, רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח ברחביה, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 285:

חתימות גדולי קהילת לבוב - שנות הת"ק - חתימת רבי אהרן אב"ד חודרוב, זקנם של אדמו"רי סיגט וסאטמר

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $1,000
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

דף עם חתימות רבות של גדולי תורה, תלמידי חכמים ונכבדי קהילת לבוב והסביבה. [לבוב (למברג), גליציה, שנות התק"ס-תק"פ בערך]. בין החותמים רבנים ותלמידי חכמים מופלגים וידועים, הקשורים לקהילה היהודית הגדולה בעיר לבוב, בשנות התק"ס-התק"פ בקירוב. דף זה נותר כחלק ממסמך [שלא ידוע לנו תוכנו - אולי כתב רבנות, תקנה ציבורית, או אולי הצטרפות ל"היתר מאה רבנים"]. בין החותמים: רבי אהרן שטרנקלר אב"ד חודרוב, תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק, ואבי-אמו של האדמו"ר בעל "ייטב לב" מסיגט; רבי יהודה לנדא אב"ד וולאדווי, נכד ה"נודע ביהודה", בעל "בית יהודה"; רבי שמואל שמעלקא איש הורוויץ - נכד בעל ה"הפלאה"; רבי זיסקינד באלבאן - מהחותמים על כתב הרחקה נגד החסידים בלבוב, בשנת תקנ"ד; ועוד. להלן פירוט החותמים לפי הסדר: בראש החותמים חתימת רבי "יהודא לנדא אבד"ק וולאדווי" - בן רבי יוסף הצדיק מפוזנא ובן-בתו של ה"נודע ביהודה". כיהן כאב"ד בוולאדאווי. לאחר שהתאלמן מאשתו הראשונה עבר ללבוב, ומסר את הרבנות בוואלדווי לבנו רבי יצחק לנדא. ספרו "בית יהודה" נדפס בשנת תקצ"א, לאחר פטירתו. אחרי חתימת רבי יהודה לנדא מופיעות חתימות ידיהם של עוד שנים-עשר מחכמי ונכבדי קהילת לבוב והסביבה: • "הק' א"א[?] פישל מיזוש" - רבי אפרים פישל מייזיש, מנכבדי קהילת לבוב בזמן ה"ישועות יעקב", והיה גם מחותנו. • "הק' שמואל שמעלקא הלוי איש הורוויץ" - רבי שמואל שמעלקא הורביץ, בן-בנו של בעל ה"הפלאה" ובנו של ה"מחנה לוי", הדפיס את ספר "פנים יפות". נפטר בשנת תר"א. אביו של רבי מאיר הלוי הורביץ מלוברטוב. • "הק' יוסף צבי בה[--?] רפאפורט". • "הק' אברהם ליב יאלוש" - מנכבדי הקהילה בזמן ה"ישועות יעקב". שמו מוזכר במקורות שונים מהשנים תק"ס-תק"ע. • "הק' משה דוד חכם אוויטץ" [=חכמוביץ'] - מצאצאי ה"חכם צבי" ובן-דודו של רבי יעקב מליסא בעל "נתיבות המשפט". נפטר בשנת תר"ט בערך. בנו רבי נפתלי צבי הירש חכמוביץ, הדפיס בשנת תקע"ה בדיהרנפורט את הספר "אמרי יושר" מבעל ה"נתיבות", ובשנת תר"ט הדפיס בברסלוי את הספר "נחלת יעקב". • "הק' נפתלי הירץ כהן רפאפורט" - רבי נפתלי הירץ רפפורט, מגאוני לבוב, אביו של רבי צבי הירש רפופורט מדובנא - מחבר פירוש "עזרת כהנים" על ה"תורת כהנים". בסוף חלק א' של "עזרת כהנים" (ווילנא, תר"ה) הדפיס הבן קונטרס חידושים מאביו המנוח רבי נפתלי הירץ החתום לפנינו [קונטרס זה הושמט במהדורות הצילום. ראה: מוריה, גליון צט-ק, כסלו תש"מ, עמ' פו]. • "הק' זוסקנד באלאבן" - מפרנסי קהילת לבוב שחתם על כתב הרחקה מהחסידים בשנת תקנ"ד [ראה: מרדכי וילנסקי, חסידים ומתנגדים, כרך א, עמ' 179]. • "הק' סענדר שמעלקא מלבוב". • "אברהם לויטר שטיין". • "הק' ארי' ליב בלאמין הלוי" - בנו של רבי נפתלי הירץ הלוי אב"ד טרניגרד. אחיינו של רבי יהודה לנדא הנ"ל, ודודו של ה"ישועות יעקב". • "אהרן שטערן קלער אבד"ק חאדרוב" - רבי אהרן שטרנקלר אב"ד חודרוב, תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק בעל "נועם אלימלך". זקנם של אדמו"רי סיגט וסאטמר. אבי-אמו של ה"ייטב לב" מסיגט (חמיו של רבי אלעזר ניסן טייטלבוים, בנו של בעל "ישמח משה"). • "הצעיר משה מרדכי סג"ל אייטינגא" - רבי משה מרדכי הלוי איטינגא, מחכמי לבוב. בסוף ספר "בגדי הקודש" (לבוב, תקס"ו) מובאים דברי תורה בשמו, בתואר "ב"ד [בן דודי] הרבני המופלג החריף השנון מוהר"ר משה מרדכי נ"י בהרב המאה"ג המנוח מוהר"ר אליעזר ליפמן הלוי איטינגא זללה"ה אב"ד דק"ק סאניק". אודות החותמים, ראה עוד בחומר המצורף. [1] דף. 38 ס"מ. נייר דק ואיכותי. מצב טוב-בינוני. בלאי וקרעים קלים בסימני הקיפול. כתמים קלים.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא