מכירה פומבית 65 יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים
12.3.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קדם מכירות פומביות - מחלקת מכירות מקוונות, רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח ברחביה, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 264:

מכתב מעניין מהגאון רבי מרדכי גימפל יפה - רוז'ינוי, תרמ"ג

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $340
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

מכתב ארוך (2 עמ') בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה. ראזינאי (רוז'ינוי Ruzhany), תרמ"ג [1883]. נשלח לבנו רבי יעקב רבינוביץ ומשפחתו. מכתב מעניין בנושאים משפחתיים שונים (שידוכים, חינוך ודרכי הלימוד, עניני בריאות, קבלת רב בקוסובה, צדקה לקרוב משפחה, ועוד). בתוך הדברים כותב רבי מרדכי גימפל על מה שביקש "הגאבד"ק שי' שרצונו לכתוב לו איזה אופני לימודו של נכדי יחי' [כנראה, לצורך בירור בענייני שידוכים הנזכרים במכתב] ...ובאמת א"א לצייר ע"פ הגליון ענינים כאלה, אע"פ שנוכל לצייר הבקיאות והידיעה בכללה, אבל עד היכן תגיע הרגשותיו בכל אשר למד ולומד זה א"א לצייר, ורק האדם הגדול יראה לעינים. עתה חוזר על סדר נשים וגם ב"ק, ובב"מ ג"כ לא שכח עדיין מימי ילדותו, ובמו"מ של הלכה לא חסר לו כלי מלחמה בכל הדרכים...". הגאון רבי מרדכי גימפל יפה (תק"פ-תרנ"ב), מגדולי הדור בליטא בתקופת הנצי"ב ורבי יצחק אלחנן ספקטור. תלמידו של רבי יצחק מוולוז'ין, שניבא כי יהיה לאחד מגדולי הדור. כיהן ברבנות בדרעטשין, משם עבר לכהן בעיר ראז'ינאי (רוז'ינוי, ליטא), בה כיהן כ-36 שנה - עד עלייתו לארץ הקודש בשנת תרמ"ח. בבואו לארץ התיישב במושבה החדשה ביהוד, בה יסד "קיבוץ" של אברכים גדולי תורה. עם בואו ליהוד הפך רבי מרדכי גימפל למנהיגו הרוחני-דתי של הישוב החדש בארץ ישראל. בפולמוס השמיטה בשנת תרמ"ט, היה רבי מרדכי גימפל מראשי האוסרים (באמרו: עם ישראל גלה מארץ ישראל בעוון חילול השמיטה, וקיום ההתיישבות החדשה בארץ תלוי בהקפדה על קיום מצות שביתת הארץ), ועמד מאחורי האיכרים בעקרון ששמרו את השמיטה במסירות נפש. חיבר ספרים רבים בהלכה, בתלמוד ובמדרשי אגדה, שחלקם נדפסו, אך רוב כתביו אבדו בשריפות בעיר סלונים, במלחמת העולם הראשונה ובתקופת השואה. מצאצאיו נודעו גדולי תורה רבים: חתנו הגאון רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל בעל "זכר יהוסף", חתנו הגאון רבי צבי הירש וואלק אב"ד פינסק בעל "כתר כהונה" על הספרי. בנו רבי צבי הירש יפה מגדולי התלמידי חכמים בעיר בריסק דליטא. בנו מקבל המכתב: הגאון רבי יעקב רבינוביץ (נפטר תרע"ט), אשר בעת שהתגורר בלוצ'ין היה מורו ורבו של העילוי הצעיר הבחור אברהם יצחק קוק. היה גדול בתורה ודבריו היו נשמעים בענייני מינוי רבנים בסביבה, אך הוא עצמו לא שימש ברבנות. הראי"ה קוק היה אומר עליו "ר' יעקב הוא ממליך מלכים 'ולא' המלוכה, ממנה רבנים והוא בעצמו אינו רב" (משנת הרב, עמ' 11). [1] דף, כתוב משני צידיו - כ-42 שורות. 21 ס"מ. נייר מכתבים דק וכחלחל. מצב טוב-בינוני. קרעים ופגעי הדבקה בראש הדף.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא