Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 25:

כתב יד ספר "רזיאל המלאך". פרס, המאה ה-19

Sold for: $420
Start price:
$ 180
Estimated price:
$200 - $250
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only


ספר "רזיאל המלאך" בכתב יד, ספר בן למעלה ממאה דף! כולל איורים קבליים טבלאות קודש ושמות מלאכים.
על פי המובא בספר הזוהר מסר רזיאל המלאך ספר בידי אדם הראשון ובו סודות הבריאה והעולם. בפתח ספר רזיאל שנמצא כיום בידינו נכתב שזהו הספר.
ספר רזיאל המלאך נחשב לאחד מספרי הקבלה החשובים, הספר נודע כמסוגל לשמירה ולישועה. לפנינו העתקה של הספר שנעשתה בפרס במאה התשע עשרה.
116 דפים כתובים, כתב יד ספרדי חצי קולמוס. הספר כרוך בכריכה חדשה, כריכיית ראובן קמפניינו.
בשליש האחרון של כתב היד חוסרים בשני עמודים, עמודים רבים לקראת הסוף מטושטשים. סימני רטיבות קדומים. מצב בינוני/טוב.
מידות: גובה: 12.4 ס"מ. רוחב 10 ס"מ.
מחיר פתיחה: 180 $
הערכה: 200-250 $