Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 4:

מכתב בכתב ידו ובחתימת יד קדשו של האדמו"ר בעל "נתיבות שלום" מסלונים.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $480
Start price:
$ 200
Estimated price:
$300 - $400
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

מכתב בכתב ידו ובחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים. המכתב נכתב בשנת תשכ"ז בעת כהונתו כראש ישיבת 'בית אברהם'. והוא עוסק בבני זוג שהתארסו אחרי שהיה איזשהו עיכוב בשידוך, 'ברכת מזל טוב וברכות ונאמנות' 'בשמחה והודי' להשי"ת קבלנו הודעתו המשמחת'. המכתב טעון בברכות ובסופו חתימת הרבי.
מכתב בן חמש עשרה שורות, המכתב נכתב על נייר הבלנק הרשמי של הראש ישיבה/האדמו"ר.
מידות המכתב: 21.5X14 ס"מ.
מצב טוב מאוד. סימני קיפול עדינים.
האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי בעל "נתיבות שלום" (תרע"א-תש"ס), גאון וקדוש, מגדולי האדמו"רים בדורנו, מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי". היה תלמידם המובהק של האדמו"ר ה"בית אברהם" מסלונים, ושל הגאון הקדוש רבי משה מידנר. עלה מברנוביץ לארץ ישראל בשנת תרצ"ה. בשנת תש"ב הקים את ישיבת "בית אברהם" - סלונים בירושלים, בראשותה עמד כארבעים שנה. בשנת תשמ"א הוכתר כאדמו"ר לחסידי סלונים, ובתקופתו פרחה החסידות להפליא. שיעוריו על המסכתות מסדרי נשים ונזיקין נדפסו בספריו "נתיבות שלום" ו"שיעורי נתיבות שלום" בארבעה כרכים. אך עיקר פרסומו בעולם הוא מספריו "נתיבות שלום", ז' חלקים, על מחשבת החסידות ועבודת ה', בשפה ברורה ובהירה, שנפוצו ביותר ונדפסו במהדורות רבות, ורבים הולכים לאורם.catalog
  Previous item
Next item