Auction 9 Part 2
Monday, 4.2.19 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 331:

גמדי ליל. בהשראת ח"נ ביאליק. מהדורה מיוחדת ולא ידועה, עם איורים נהדרים – תל אביב [1933]

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50 ()
Start price:
$ 50
Estimated price:
$200 -$300
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

גמדי ליל. מעובדת על ידי ישראל צביק. צייר: גניה מיזליש אחאית. הוציא: ב' ברלוי, ספרות.
"ליובל הששים של ח. נ. ביאליק". בהשראת שירו 'גמדי ליל'.
מעטפת מאוירת. בתחתיתה נדפס: "ספר – ספורים לילדים – מדרגה ב', 1".
חוברת נדירה מאוד. אינה בספריות בארץ. במפעל הביבליוגרפיה ציינו שאמורה להיות חוברת כזו, אך לא ראו אותה מעולם. לא נראה במכירות מעולם.
במעטפת האחורית רשימת הספרים בהוצאת ברלוי.
8 [1] עמ'.
מצב טוב. פגמים במעטפת. המעטפת הקדמית מנותקת.

catalog
  Previous item
Next item