Auction 9 Part 2
Feb 4, 2019 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 304:

תצלום ענק של המשחתת אילת, כלי שיט היחיד שהוטבע על ידי האויב (עם כל אנשי הצוות) - 1957

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Estimated price:
$100 -$150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

המשחתת אח"י אילת, שסימנה הצבאי ק-40, פעלה בשירות חיל הים הישראלי משנת 1956 וטובעה בשנת 1967 על ידי סטי"לים מצריים.
טיבוע המשחתת אילת אירע כתוצאה ממתקפת טילי ים-ים SS-N-2 סטיקס, שערך חיל הים המצרי על המשחתת הישראלית אח"י אילת ב-21 באוקטובר 1967, בעת שביצעה סיור במים בינלאומיים בקרבת פורט סעיד. כתוצאה מהמתקפה טובעה המשחתת, 47 מאנשי צוותה נהרגו (מתוכם 15 נעדרים), ו-91 נפצעו. זו הפעם היחידה שבה טובע כלי שיט של חיל הים הישראלי על ידי כוחות אויב. הייתה זו מתקפת טילי ים-ים הראשונה בעולם, אשר לקחיה נלמדו והשפיעו על חילות ים רבים.
22x57 ס"מ. סימן קיפול במרכז.
מודבק על דף. מצב טוב. בלאי.

catalog
  Previous item
Next item