Auction 9 Part 2
Monday, 4.2.19 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 288:

תצלום מקורי של "משק הפועלות" בפתח תקוה – השתלבות הנשים ביצירה החקלאית – שנות ה-20

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Estimated price:
$150 -$180
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

תצלום מקורי נאה בו נראות נשים עובדות במשק הפועלות בפתח תקוה. [שנות ה-20?]. בגב התצלום נכתב: "משתלת הפועלות בפתח תקוה".
16.5x11.5 ס"מ.
נדיר מאוד!
רקע היסטורי:
במסגרת משקי הפועלות הוכשרו נשים צעירות, בדרך כלל עולות חדשות ורווקות, לעבודה חקלאית ולניהול משק חקלאי עצמאי לפרנסתן ביישובים החקלאיים החדשים: קיבוצים ומושבים. מנהיגות תנועת הפועלות בארץ ישראל אשר רכשו השכלה אקדמית באגרונומיה באירופה, בהן חנה מייזל, רחל ינאית וחנה צ'יזיק, הקימו והשתתפו בהקמתן של משקי הפועלות בארץ.
משק הפועלות הייתה אחת הדרכים של החלוצות להשתלב במעגל היצירה החקלאית ולא להידחק לתפקידיה המסורתיים של האישה - דהינו בישול, כביסה וטיפול בילדים.
ב-1922 הוקם משק פועלות בפתח תקווה, על ידי 12 בחורות.
מצב טוב מאוד.

catalog
  Previous item
Next item