מכירה פומבית 5 פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי על דף מתוך ספר תשובותיו. ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, גדולי ליטא, חותמות וחתימות, מכתבים וכתבי יד, כתבי עת, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד.
4.2.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי דף מתוך ספר תשובותיו בכתב יד קודשו וחתימתו

ספרי קודש עתיקים ונדירים, סלאוויטא - זיטאמיר, חסידות, חב"ד, עותקים מיוחסים, ספרי גדולי ליטא, חותמות, חתימות, הקדשות, הגהות, מכתבים, כתבי יד, כתבי עת, לאדינו, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד ועוד.

שימו לב מספר פריטים חשובים נשמטו ממקומם במהלך הכנת הקטלוג והם בסוף הקטלוג.

ממכירה זו עמלת בית המכירות 23% ואין עמלת אשראי


המכירה הסתיימה

פריט 48:

מהדורה ראשונה. "חסד לאברהם" מהדורה תנינא. מהרה"ג רבי אברהם תאומים אב"ד בוטשאטש. עם "יחוס "אשת המחבר". לעמבערג. ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

מהדורה ראשונה. "חסד לאברהם" מהדורה תנינא. מהרה"ג רבי אברהם תאומים אב"ד בוטשאטש. עם "יחוס "אשת המחבר". לעמבערג. תרנ"ח[1898].
ספר שו"ת "חסד לאברהם" מהדורה תנינא ב"ח. מהרה"ג רבי אברהם תאומים אב"ד בוטשאטש – קאמניץ – פאדאלסקי . "מהדורה ראשונה". למבערג, תרנ"ח[1898], בדפוס אורי זאב וואלף סאלאט. חלק א': או"ח ויו"ד. 1, ו', מ"ו, מ"ב, 2 ד'; כולל הקדמות מחתן ובני המחבר. חלק ב': אהע"ז וחו"מ. 1, נ"ו, ס"ב ד'; כולל חידושים על הרמב"ם. שער נפרד לח"ב. כולל יחוסי אשת המחבר שנערך ע"י המביא לבית הדפוס. 

כריכה יחסית חדשה, נייר יבש מעט שביר, שוליים רחבים מאוד, כתמים, באופן כללי מצב טוב מאוד – מצוין.

רבי אברהם תאומים אב"ד בוטשאטש. ב"ר צבי הירש . נכדו בן בתו של בעל ה'חוות דעת'. ת"ח מופלג וכיהן ברבנות בכמה ערים. עזב עיר אחת מפני שרצו להכתירו כאדמו"ר. נפטר בשנת תרכ"ט. הדפיס הספד על הרה"ק מרוז'ין בשם "אבל גדול" –"שערי אבל".


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא