מכירה פומבית 5 פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי על דף מתוך ספר תשובותיו. ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, גדולי ליטא, חותמות וחתימות, מכתבים וכתבי יד, כתבי עת, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד.
4.2.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי דף מתוך ספר תשובותיו בכתב יד קודשו וחתימתו

ספרי קודש עתיקים ונדירים, סלאוויטא - זיטאמיר, חסידות, חב"ד, עותקים מיוחסים, ספרי גדולי ליטא, חותמות, חתימות, הקדשות, הגהות, מכתבים, כתבי יד, כתבי עת, לאדינו, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד ועוד.

שימו לב מספר פריטים חשובים נשמטו ממקומם במהלך הכנת הקטלוג והם בסוף הקטלוג.

ממכירה זו עמלת בית המכירות 23% ואין עמלת אשראי


המכירה הסתיימה

פריט 43:

תולדות הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב בעל ה'קדושת לוי' ועניינים שונים מבעל הקדושת לוי וצילום חתימתו בסוף ספר קדושת ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

תולדות הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב בעל ה'קדושת לוי' ועניינים שונים מבעל הקדושת לוי וצילום חתימתו בסוף ספר קדושת לוי "מהדורת מונקאטש תרצ"ט[1939]" ערב השואה הנוראה.
ספר "קדושת לוי" "השלם" על התורה ומועדים, חי' אגדות, כל הקדושות, וכל הליקוטים ועל מסכת אבות מהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב וכן תולדותיו ועניינים שונים וצילום צורת חתימת יד קודשו. מונקאטש, תרצ"ט[1939], בדפוס אליעזר יחיאל קאליש, 1, קנ"ו ד'; כולל הסכמות רבני מונקאטש למהדורה זו 

כריכה מקורית מנותקת, שער מנותק, נייר יבש טוב, באופן כללי מצב טוב – טוב מאוד.

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע. מגדולי תלמידי הרב המגיד ממעזריטש. מפורסם באהבת ישראל. מדמויות ההוד של תנועת החסידות, שנתפרסם בכינוי "סניגורן של ישראל" מח"ס 'קדושת לוי' אבן היסוד מספרי החסידות. צדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות ודבקות באהבת ויראת ה', ועוד אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת הדינים ומסוגלת לשמירה מן המזיקים. כך כתב האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל - "הרב מאפטא" [בהסכמתו למהדורת ברדיטשוב תקע"ה]: "ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספריו הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו...". דברים דומים כותב גם רבי אהרן מזיטומיר בהסכמתו למהדורה הנ"ל, ורבני מונקאטש [בהסכמה למהדורת מונקאטש תרצ"ט] כותבים: "ידוע ומקובל מצדיקי דור ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים...".


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא