מכירה פומבית 5 פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי על דף מתוך ספר תשובותיו. ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, גדולי ליטא, חותמות וחתימות, מכתבים וכתבי יד, כתבי עת, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד.
יום שני, 4.2.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי דף מתוך ספר תשובותיו בכתב יד קודשו וחתימתו

ספרי קודש עתיקים ונדירים, סלאוויטא - זיטאמיר, חסידות, חב"ד, עותקים מיוחסים, ספרי גדולי ליטא, חותמות, חתימות, הקדשות, הגהות, מכתבים, כתבי יד, כתבי עת, לאדינו, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד ועוד.

שימו לב מספר פריטים חשובים נשמטו ממקומם במהלך הכנת הקטלוג והם בסוף הקטלוג.

ממכירה זו עמלת בית המכירות 23% ואין עמלת אשראי


המכירה הסתיימה

פריט 40:

"מהדורות ראשונות". - "קדושת לוי" - אבות. לעמבערג. תרכ"ב[1862]. "דברי שמואל" מהרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג. לעמבערג. ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

"מהדורות ראשונות". - "קדושת לוי" - אבות. לעמבערג. תרכ"ב[1862]. "דברי שמואל" מהרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג. לעמבערג. תרכ"ב[1862]. עותק חסר.
1 .ספר "קדושת לוי" על פרקי אבות מהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. ובסופו "כוונת המקווה" מהבעל שם טוב הקדוש.
"מהדורה ראשונה". ללא מקום או מדפיס, לעמבערג, תרכ"ב[1862], ח' ד';

פירוש ה'קדושת לוי' למסכת אבות - הוא "מהדורה ראשונה". [יו"ל מגנזי הרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע].
הסכמות רבי ישעי'ה מושקאט ורבי יוסף שאול נתנזון.

נייר לבן, שוליים נאים, קמטים, מעט בלאי בשוליים עליונים של 2 דף אחרונים ללא פגיעה בטקסט, נקבי עש בודדים כמעט ולא נראים לעין, באופן כללי מצב טוב מאוד.

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע. מגדולי תלמידי הרב המגיד ממעזריטש. מפורסם באהבת ישראל. מדמויות ההוד של תנועת החסידות, שנתפרסם בכינוי "סניגורן של ישראל" מח"ס 'קדושת לוי' אבן היסוד מספרי החסידות. צדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות ודבקות באהבת ויראת ה', ועוד אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת הדינים ומסוגלת לשמירה מן המזיקים. כך כתב האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל - "הרב מאפטא" [בהסכמתו למהדורת ברדיטשוב תקע"ה]: "ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספריו הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו...". דברים דומים כותב גם רבי אהרן מזיטומיר בהסכמתו למהדורה הנ"ל, ורבני מונקאטש [בהסכמה למהדורת מונקאטש תרצ"ט] כותבים: "ידוע ומקובל מצדיקי דור ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים...".

2.כרוך איתו ספר "דברי שמואל" על התורה, מרבי שמואל שמעלקא הורביץ מניקלשבורג.
"מהדורה ראשונה". לעמבערג, תרכ"ב[1862], ללא שם מדפיס. "במקור" 2, ה-נ"ח ד';
"עותק שלפנינו" מתחיל בדף ה' וכן חסר בו מדף כ"א עד דף ל"ו ""כולל"". הספר טוב להשלמות.

חותמות: הרב חיים רבינוביץ מבוקרשט-תל אביב.

כריכת קרטון פשוטה מחופה נייר, נייר לבן, שוליים נאים, קמטים, כתמים, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד.

הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג. בשנת תפ"ו זרחה שמשו של לאביו הרה"ק רבי צבי הירש אב"ד טשארטקוב משפחת הורוביץ לבית הלוי, נתעלה לכהן פאר כאב"ד בעיר ריטשוואל שם הקים את ישיבתו הק' המפורסמת אשר רבים מרועי ישראל הסתופפו בצילה, ומאז לא פסקה הימנו ישיבה, גאון מפורסם וידוע בפרישותו ויחד עם אחיו הרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה נסעו יחדיו למעזריטש והסותפפו בצל המגיד הק', לימים נתקבל בעיר שינאווא ובסוף ימיו בניקלשבורג, נסתלק ביום ב' דר"ח אייר תקל"ח.לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא