מכירה פומבית 5 פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי על דף מתוך ספר תשובותיו. ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, גדולי ליטא, חותמות וחתימות, מכתבים וכתבי יד, כתבי עת, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד.
4.2.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי דף מתוך ספר תשובותיו בכתב יד קודשו וחתימתו

ספרי קודש עתיקים ונדירים, סלאוויטא - זיטאמיר, חסידות, חב"ד, עותקים מיוחסים, ספרי גדולי ליטא, חותמות, חתימות, הקדשות, הגהות, מכתבים, כתבי יד, כתבי עת, לאדינו, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד ועוד.

שימו לב מספר פריטים חשובים נשמטו ממקומם במהלך הכנת הקטלוג והם בסוף הקטלוג.

ממכירה זו עמלת בית המכירות 23% ואין עמלת אשראי


המכירה הסתיימה

פריט 38:

חתימת וחותמת רבי יוסף מרדכי גינצלער אב"ד באדראגקערעסטור על ספר "אם לבינה" – תולדות הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $50
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

חתימת וחותמת רבי יוסף מרדכי גינצלער אב"ד באדראגקערעסטור על ספר "אם לבינה" – תולדות הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב ועוד. "מהדורה ראשונה". לעמבערג, 1909[תרס"ט].

ספר "אם לבינה" מכיל בקרבו:

א. בית מנחם תולדות וקורות רבינו הקדוש הגאון וכו' רבי מנחם מנדל מרימנוב.

ב. תפארת מנחם קונטרס בפלפול וסברא, להצדיק את הצדיק שלא יהיו דברי רבינו מופרכים.

ג. ראש אמנה מאמר ע"ד האגדות שבש"ס ומדרשים, מספורי נסים ונפלאות וכו'.

חובר ע"י הרב יקותיאל ארי' קאמעלהאר.


"מהדורה ראשונה". לעמבערג, 1909[תרס"ט], מ"ד ד'; 


בשער הספר חתימת וחותמת: הרה"ג רבי יוסף מרדכי גינצלער אב"ד באדראגקערעסטור.

רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע. היה תלמידו של רבי שמעלקה מניקלשבורג ומגדולי תלמידיו של רבי אלימלך מליזענסק, ואחרי פטירתו היה מגדולי מפיצי החסידות בפולין. ורבים מצדיקי פולין וגאליציא היו מתלמידיו ותלמידי תלמידיו הקדושים.

הרב יוסף מרדכי גינצלער מקערסטיר. ב"ר יצחק אייזיק מתושבי עיר איהל. היה מחשובי הבעה"ב והת"ח בעיר קערסטיר לפני השואה והו"ל את ספר תולדות הרה"ק רבי ישעי' מקערסטיר "מי באר ישעיהו". ובו תולדות הצדיק הקדוש. לאחר שאיבד את זוג' ויוצ"ח באושוויץ חזר לעירו קערסטיר ושימש שם ברבנות לשרידי אש שחזרו לעיר והפיח את השממה. נפטר בשנת תשט"ז ומנו"כ בקערסטיר בשורה הראשונה ליד ציון רבו הק' זי"ע. בשנת תשמ"ו הוציאה לאור בתו היחידה ספרו על התורה וליקוטים בשם 'דרכי ים סוף' ורבני בני ברק הגר"ש וואזנר והגר"נ גשטטנער מפארים אותו ואת חיבורו בהסכמותיהם בראש ספרו.

כריכה ישנה פשוטה, נייר יבש מעט שביר, באופן כללי מצב טוב מאוד.לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא